” KRESY 2014 ” w Kijowie

9 października 2014r. w Kijowie odbył się kolejny XXIII Konkurs Recytatorski dla Polaków z Ukrainy «KRESY 2014». Jak zwykle, Pani Dyrektor Domu Polskiego Maria Siwko wszystko bardzo dobrze zorganizowała – nikomu nie zabrakło ani ciepłego słowa, ani herbaty. Do konkursu przystąpiło  dużo chętnych – około 150 osób z…
Czytaj dalej

Obchody Dnia Nauczyciela-Polonisty w Winnickim Okręgu Konsularnym

40 polonistów z trzech obwodów, wchodzących w skład winnickiego okręgu konsularnego, zebrało się na świętowaniu Dnia Nauczyciela, które odbyło się 18 października w Winnicy. Nauczyciele języka polskiego razem z konsulami KG RP w Winnicy, prezesami miejscowych organizacji polskich, duchowieństwem oraz specjalnymi gośćmi – Romanem Chandochą (starszym inspektorem polskiego…
Czytaj dalej

„Świętymi bądźcie!” – XIV Dzień Papieski w Szkole Polskiej w Kowlu

16 października Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu zorganizowało spotkanie pt. „XIV Dzień Papieski”. Zaproszono członków Towarzystwa, uczniów Szkoły Polskiej i wszystkich sympatyków szkoły i języka polskiego. Tym razem wspominaliśmy naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Na wstępie posłuchaliśmy oryginalnej wypowiedzi z płyty CD, którą Papież wypowiedział 2 czerwca 1979…
Czytaj dalej

Quest „Drogami polskiego Żytomierza”

Dnia 21 września b.r. działająca przy Związku Szlachty Polskiej „Szkoła Wiedzy o Polsce” zorganizowała bardzo nietypową i niezwykłą imprezę na powitanie Nowego Roku Szkolnego, a mianowicie został zorganizowany quest „Drogami polskiego Żytomierza”. Celem questu było sprawdzenie na ile uczniowie orientują się nie tylko w polskiej gramatyce i prawidłowej…
Czytaj dalej

Święto Miasta Chersonia

Dnia 20.09.2014r. Chersoń obchodził swoje 236-lecie. Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia”, jak każdego roku, wzięło aktywny udział w obchodach Dnia Miasta. Na placu przy Teatrze Dramatycznym w Chersoniu postawiono scenę, gdzie odbywały się koncerty. Zespół folklorystyczny „Przyjaźń”, działający przy  OTP „Polonia”  i uczniowie Szkoły nr 16, która jest jedyną…
Czytaj dalej

„Gaude Polonia” – Program dla młodych twórców kultury

Rozpoczęła się XVI edycja edycja Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. Program jest skierowany do młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, a szczególnie z Ukrainy i Białorusi. Celem Programu jest bu­do­wa­nie płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy…
Czytaj dalej

Śladami przeszłości na Kresach

3 sierpnia Zjednoczenie Szlachty Polskiej odbyło kolejną wycieczkę, podążając tropami przodków. Tym razem został zwiedzony Dendropark „Aleksandria”. Park nazwano na cześć Aleksandry Branickiej (Engelgart), małżonki Franciszka Ksawerego Branickiego i siostrzenicy księcia Grzegorza Potiomkina. Hetman koronny Franciszek Branicki był przeciwnikiem reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, współtwórcą konfederacji…
Czytaj dalej

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: