Polonistyki

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o przysyłanie aktualnych danych celem aktualizacji tabeli.

Informacje na temat polonistyk proszę przesyłać na adres: [email protected]

Miasto, uniwersytet

Polonistyka w strukturze uniwersytetu

Informacje dodatkowe

Charków

Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W. N. Karazina.

 

Wydział Filologiczny,

Katedra Języka Ukraińskiego.

Pierwszy rok działania polonistyki.

Liczba studentów (bakalawrat): 14

Charków

Uniwersytet Pedagogiczny

Wydział Języka Ukraińskiego i Literatury Ukraińskiej

Katedra Ukrainistyki

Specjalizacja (od II roku): język polski. Brak możliwości uzyskania tytułu magistra.

Liczba studentów: 51.

Chersoń

Państwowy Uniwersytet Chersoński.

 

Wydział Historyczny,

Katedra Języków Słowiańskich,

specjalizacja język polski na filologii angielskiej.

 

 

Od 2003.

Dyplom: filolog, nauczyciel języka angielskiego i literatury (magister lub specjalista). W suplemencie do dyplomu zaznacza się, że mają prawo do nauczania języka polskiego.

Liczba studentów: 83.

Studia pięcioletnie.

Też jako przedmiot w Instytucie Języków Obcych (od 2004). Działa Ośrodek Języka i Kultury Polskiej.

Chmielnicki – Chmielnicki Uniwersytet Narodowy.

 

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny,

Katedra Filologii Słowiańskich,

kierunek: translatoryka język polski / język rosyjski.

Dyplom: tłumacz z języka polskiego i rosyjskiego.

Liczba studentów (bakalawrat): 72

 

Czerkasy

Narodowy Uniwersytet im. B. Chmielnickiego.

 

 

Katedra Teorii i Praktyki Przekładu,

Kierunek: ukraińsko-rosyjski przekład z drugim językiem polskim,

specjalność: przekład języków słowiańskich.

Rok powstania: 2002.

Dyplom: tłumacz z języka rosyjskiego i polskiego, nauczyciel języka rosyjskiego i polskiego.

Liczba studentów: 34.

 

Drohobycz

Uniwersytet Pedagogiczny im. I. Franki.

 

 

1) Instytut Języków Obcych,

kierunek: j. angielski i j. polski.

 

2) Wydział Filologiczny,

Katedra Języków Słowiańskich,

specjalizacja język i literatura ukraińska oraz język i literatura polska.

 

3) Studia podyplomowe: nauczyciel języka polskiego.

Liczba studentów: 137

 

 

 

Rok powstania: 1992.

Liczba studentów: 21

 

 

 

 

 

Liczba studentów: 64

 

Iwano-Frankiwsk – Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka. Instytut Filologii,

Katedra Języków Słowiańskich,

Specjalizacja język i literatura polska.

 

Rok powstania: 1993.

Liczba studentów: 137

Od lat 70. XX w. funkcjonowało kółko polonistyczne. Istnieje Centrum Polonistyczne (2001) – m.in. kursy, coroczny konkurs ortograficzny.

Kamieniec Podolski – Ukraiński Uniwersytet Państwowy im. I. Ohijenki Wydział Filologii Obcej,

kierunek: filologia polska.

Od 2015. Wcześniej była filologia polska od 2002 do 2009. Studia połączone były z filologią angielską i specjalizacją pedagogiczną: dyplom – nauczyciel języka angielskiego i polskiego oraz literatury światowej. Obecnie studia 4-letnie (bakalawrat). Język polski jest też jako drugi na filologii angielskiej, niemieckiej.

Liczba studentów: 12.

Kijów

Państwowy Uniwersytet im. T. Szewczenki.

 

 

 

Instytut Filologii,

Katedra Polonistyki.

 

Rok powstania: 2000

Od 1994 – coroczny nabór na studia polonistyczne (wcześniej co dwa lata). 1998 – powołanie studiów magisterskich dla specjalności polonistycznej.

Dyplom: nauczyciel / wykładowca języka polskiego i języka ukraińskiego.

Liczba studentów: 75.

Kijów

Kijowski Uniwersytet im. B. Grynczenki.

 

Instytut Humanistyczny,

Katedra Języka Angielskiego,

specjalizacja język polski na filologii angielskiej.

 

Dyplom (planowany): filolog angielski z językiem polskim.

Liczba studentów: 72.

Na razie studia doszły do III roku.

Kijów

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Drogomanowa.

 

Wydział Języków Obcych,

kierunek: język angielski i język polski.

 

 

Wcześniej (od 1999 r.) istniała specjalność: język rosyjski i polski i literatura obca.

Dyplom (planowany): filolog angielski z językiem polskim.

Liczba studentów: 36.

Na razie studia doszły do III roku.

Lwów

Narodowy Uniwersytet im. I. Franki.

Wydział Filologiczny,

Katedra Filologii Polskiej.

 

 

Rok powstania: 2004 (z Katedry Filologii Słowiańskiej). Status filologii obcej.

Dyplom: język polski i język ukraiński (II specjalizacja)

Liczba studentów:

Studia dzienne: 142.

Studia zaoczne: 51.

Łuck

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Ł. Ukrainki.

 

 

 

 

 

1) Instytut Filologii i Dziennikarstwa,

Katedra Filologii Słowiańskich,

specjalność język polski i literatura.

 

2) Wydział Stosunków Międzynarodowych,

Katedra Języków Obcych, specjalność tłumacz języka polskiego.

 

 

Rok powstania: 2006.

Dyplom: specjalista / magister: język polski i literatura i język angielski.

Liczba studentów: 90.

 

 

Działa Instytut Polski, wydawane jest czasopismo naukowe „Ukraina i Polska: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (serie: filologia, politologia, historia).

Mariupol –

Mariupolski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny

 

 

Fakultet Filologiczny,

Katedra Filologii Rosyjskiej, specjalność przekład – język ukraiński / rosyjski / polski.

Od 2001. W 2010 powstało Centrum Kultury Polskiej.
Odessa

Odeski Uniwersytet Narodowy im. I.I. Miecznikowa

 

Wydział Filologiczny

Katedra Języków Obcych i Słowiańskich,

specjalizacja język polski na filologii ukraińskiej i angielskiej.

 

 

Dyscyplina fakultatywna od 1968 roku w Katedrze Ogólnego i Słowiańskiego Językoznawstwa. Od 2003r. specjalizacja. Od początku nastawienie komunikacyjne. Od 2007 istnieje gabinet języka

polskiego.

Dyplom (tylko magisterski): filolog ukraiński, rosyjski, literatura obca i język polski.

Liczba studentów: 50

Równe

Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie (filia).

 

 

 

 

Instytut Słowianoznawstwa,

Wydział Humanistyczny,

Katedra Polonistyki.

 

 

Od 2006 w ramach Katedry Języków Słowiańskich. Studia dzienne i zaoczne (teoretycznie), dyplom „specjalisty (język polski i język angielski (co drugi rok, z czeskim)) filologii o specjalności wykładowcy języków obcych i literatury obcej oraz tłumacz”.

Liczba studentów:

Studia dzienne: 22.