Inne

Szanowni Państwo!

 

Prosimy o podawanie znanych sobie danych na temat istniejących w roku akademickim 2016/2017 różnych form nauczania języka polskiego (poza polonistykami, lektoratami) dorosłych (czyli nie uczniów szkół średnich), np. kursy językowe na uczelniach, kursy w szkołach językowych, spotkania w „grupach dorosłych” w szkołach społecznych (tzw. sobotnich), uniwersytety III wieku itd. na Ukrainie celem sporządzenia mapy wyższego szkolnictwa polonistycznego na Ukrainie, wg wzoru:

Informacje proszę przesyłać na adres: [email protected]

Miasto

Kto się uczy polskiego?

Kto prowadzi zajęcia?

Wymiar godzin, zakończenie lektoratu, inne informacje.

Lwów

Chętni z miasta i okolic

Pracownicy naukowi Katedry Filologii Polskiej LNU.

72 godziny na semestr. Poziomy A1-B1. Świadectwo ukończenia kursu.