Lektoraty

Szanowni Państwo!

 

Prosimy o podawanie znanych sobie danych na temat istniejących w roku akademickim 2016/2017 lektoratów języka polskiego na Ukrainie celem sporządzenia mapy wyższego szkolnictwa polonistycznego na Ukrainie, wg wzoru:

 

Informacje proszę przesyłać na adres: [email protected]

Miasto

Kto się uczy polskiego?

Kto prowadzi zajęcia?

Wymiar godzin, zakończenie lektoratu, inne informacje.

Lwów

Studenci dziennikarstwa

Pracownicy naukowi Katedry Filologii Polskiej LNU

2 godziny na I i II roku (I semestr na II roku). Kurs zakończony egzaminem. Liczba studentów: ok. 40.