Obchody Dnia Nauczyciela-Polonisty w Winnickim Okręgu Konsularnym

winnica_140 polonistów z trzech obwodów, wchodzących w skład winnickiego okręgu konsularnego, zebrało się na świętowaniu Dnia Nauczyciela, które odbyło się 18 października w Winnicy.

Nauczyciele języka polskiego razem z konsulami KG RP w Winnicy, prezesami miejscowych organizacji polskich, duchowieństwem oraz specjalnymi gośćmi – Romanem Chandochą (starszym inspektorem polskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, dowódcą jednostki w Trzebnicy), przedstawicielami Instytutu Papieskiego oraz warszawskiej Fundacji „Wolność i Demokracja” złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą Józefa Piłsudskiego, następnie wzięli udział w spotkaniu merytorycznym dotyczącym szkolnictwa polskiego na Ukrainie oraz spraw wizowych, a potem w nieformalnej atmosferze omówili wspólne problemy podczas uroczystego obiadu w restauracji „Podole”.

Szczególną atmosferę święta w miejscu, gdzie stąpała noga Naczelnego Wodza podkreśliło wykonanie „Mazurka Dąbrowskiego”, podchwyconego przez wszystkich uczestników uroczystości. Jan Glinczewski, prezes honorowy Konfederacji Polaków Podola przypomniał obecnym o znaczeniu wizyty Marszałka do Winnicy a Roman Chandocha akcentował, że  przy słowach „Za naszą i waszą wolność” serce każdego Polaka na Kresach zaczyna bić mocniej.

Przed wejściem do sali konferencyjnej hotelu „Podole” każda nauczycielka czy nauczyciel języka polskiego otrzymały zestaw lektur w języku polskim, jako prezent od głównego organizatora imprezy Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Niektóre tytuły, jak „Program wychowawczy oparty na wartościach według wychowania Jana Pawła II” są dobrze znane w polskim środowisku Podola i Wołynia. Tym razem poloniści WOK mogli także dostać takie ciekawostki, jak „Nasz folklor ocalony”, „Przyroda w polskiej tradycji” czy „Polskie obrzędy i zwyczaje”.

W części merytorycznej spotkania słowo zabierali po kolei konsul Damian Ciarciński, konsul ds wizowych Sylwester Rudy, prezes zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja” Michał Dworczyk, przedstawiciele Instytutu Jana Pawła II Anna Opolska i Marzena Zielonka. Ostatnie zaprezentowali tytuły, przygotowane przez ich instytucję, w tym także „Program wychowawczy Jana Pawła II”, które dostali poloniści z Podola i Polesia. Nie zabrakło oczywiście głównego gospodarza imprezy – Konsula Generalnego RP Krzysztofa Świderka. Szef polskiej  placówki dyplomatycznej w Winnicy podczas spotkania merytorycznego pełnił funkcję moderatora.

Najwięcej ciepłych słów skierowano oczywiście do nauczycieli-polonistów. Dzień Nauczyciela wprawdzie przypada w Polsce na 14 października ale ze względu na dzień roboczy, uroczystości przeniesiono na sobotę, cztery dni później. Dzięki temu z zaproszenia mogli skorzystać ci nauczyciele języka polskiego, którzy mieszkają najdalej i potrzebują nawet pół dnia, zęby dotrzeć do stolicy winnickiego okręgu konsularnego. Oklaskami powitano nauczycielek z Polski, oddelegowanych z ORPEGu, które, nie bojąc się wojny na wschodzie, przyjechały na Kresy by krzewić Polskość wśród Polaków ale… także i wśród Ukraińców bowiem język polski dziś ma status bardzo „renomowanego” języka zagranicznego a ukraińska młodzież coraz częściej wybiera Polskę jako kraj, gdzie są bardzo dobre uczelnie wyższe a ceny za naukę nie są dużo wyższe od tych, które oferują uniwersytety ukraińskie.

Uroczysty obiad rozpoczął się z przywitania Konsula Generalnego Krzysztofa Świderka, skierowanego do obecnych na sali restauracji. Asystowali mu wspomnieni już wyżej konsulowe Damian Ciarciński oraz Sylwester Rudy a także konsul Diana Graczyk i prezes zarządu WiD Michał Dworczyk. Po tradycyjnym pobłogosławieniu przez księdza jedzenia wszyscy przystąpili do smakowania przysmaków kuchni polskiej i ukraińskiej, także dań gorących. Tradycyjnie przy stołach omawiano ważne sprawy organizacyjne i problemy polskich placówek szkolnych w trzech obwodach, nawiązano nowe znajomości oraz zadano pytania przedstawicielom Fundacji „Wolność i Demokracja” – Michałowi Dworczykowi i Lili Luboniewicz.

Większość gości opuściła restaurację przed godziną 14.30 ale byli także tacy, co w dyskusjach i rozmowach, związanych z problemami polskiego środowiska na Ukrainie, spędzili czas prawie do późnego wieczora. Cóż, polska mniejszość narodowa powoli przechodzi na nowy poziom aktywności w państwie ukraińskim. Pojawiają się nowi liderzy, powstają nowe czasopisma polskie i punkty nauczania języka przodków a Polska z honorem „broni” tytułu najbliższego partnera Ukrainy na drodze do eurointegracji.

Jerzy Wójcicki, zdjęcia Ania Szłapak

winnica_2winnica_3winnica_5winnica_4winnica_1winnica_8winnica_7winnica_9winnica_10winnica_6winnica_11

Źródło: www.wizyt.net

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: