Święto Miasta Chersonia

Cherson_3Dnia 20.09.2014r. Chersoń obchodził swoje 236-lecie. Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia”, jak każdego roku, wzięło aktywny udział w obchodach Dnia Miasta.

Na placu przy Teatrze Dramatycznym w Chersoniu postawiono scenę, gdzie odbywały się koncerty. Zespół folklorystyczny „Przyjaźń”, działający przy  OTP „Polonia”  i uczniowie Szkoły nr 16, która jest jedyną działającą w obwodzie chersońskim Szkołą Mniejszości Narodowych, wykonali dwie polskie pieśni patriotyczne:  „Hej sokoły”, „Wojenko, wojenko…” i pieśń przyjaźni: „Podaj rękę Ukrainie”.

W wykonaniu uczniów Szkoły nr 11, gdzie nauczany jest język polski jako drugi język obcy, usłyszeliśmy dwie pieśni: Waleria Obertas zaśpiewała „Dumkę na dwa serca”, a duet Walentyna Bakłan i Roman Tereszczuk  pieśń „Wyszła dziewczyna, wyszła jedyna…”.

Przy scenie rozstawiono namioty mniejszości narodowych, mieszkających w Chersoniu: Niemców, Tatarów Krymskich, Greków, Gruzinów i oczywiście namiot polski, gdzie członkowie OTP „Polonia” sprzedawali upieczone własnoręcznie ciasta polskiej kuchni: sernik, piernik, szarlotkę i inne. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży smakołyków przeznaczono na pomoc żołnierzom armii ukraińskiej pochodzącym z Chersonia.  Na ogólnym zebraniu członków Towarzystwa postanowiono do sumy  zebranej w Dniu Miasta dołączyć pieniądze, które już od dwóch lat członkowie Towarzystwa zbierali na budowę pomnika generała Mariusza Zaruskiego, którego grób znajduje się w Chersoniu. Decyzję tę podjęto w przekonaniu, że kiedy na Ukrainie zapanuje pokój, wtedy będzie czas myśleć o budowie pomnika.

W tym trudnym czasie członkowie OTP „Polonia”, tak samo jak i Rzeczpospolita Polska, całym sercem wspierają Ukrainę.

Wiceprezes OTP „Polona”
Swietłana Szuwałowa

 

Cherson_2Cherso_1

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: