Nowy rok szkolny w Polskiej Sobotniej Szkole im. Stanisława Vincenza w Kołomyi

6 września 2014 roku uroczyście rozpoczęto kolejny rok szkolny w Polskiej Sobotniej Szkole im. Stanisława Vincenza w Kołomyi. Rodzice i dzieci z wielkim bagażem wrażeń i nowymi siłami przyszli do szkoły po letnim wypoczynku. Z każdym rokiem ilość chętnych do nauki języka polskiego w szkole zwiększa się. Warto zaznaczyć, ze oprócz zgłębiania…
Czytaj dalej

Polska Sobotnia Szkoła w Husiatyniu na Podolu

Od 1 września rozpoczęły się zajęcia w Polskiej Sobotniej Szkole przy Nadzbruczanskim Towarzystwie Kultury i Języka Polskiego w Husiatyniu na Podolu. Zajęcia również są  prowadzone w  punktach nauczania języka polskiego w miastach Chorostków i Terebowla. Polska Sobotnia Szkoła i punkty nauczania przy Towarzystwie Kultury i Języka Polskiego w…
Czytaj dalej

Rozpoczął się rok szkolny w Zaporożu

Od 4 października rozpoczęła się nauka języka polskiego również i przy Towarzystwie Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu. Zajęcia z języka polskiego odbywaj się w bibliotece miejskiej i są prowadzone w dwóch grupach. W jednej grupie uczą się dzieci i młodzież (11-35 lat), w drugiej – osoby starsze…
Czytaj dalej

Otwarcie Polskiej Szkoły Sobotniej w Kijowie

Rok szkolny w Kijowie rozpoczął się nadzwyczajnie – przy Związku Polaków Ukrainy przy wparciu Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie otwarto Polską Szkołę Sobotnią. Bez wątpienia nie jest tajemnicą, iż nauka języka polskiego stała się bardzo popularną w ostatnich latach na Ukrainie. Ewidentnie zwiększa się liczba chętnych do…
Czytaj dalej

„Witaj, szkoło!” Początek nowego roku szkolnego w Dniepropietrowsku

13 września 2014 roku w auli Dniepropetrowskiej Biblioteki Miejskiej odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego szkoły sobotnio-niedzielnej przy Ośrodku Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły. Pierwsza lekcja była poświęcona 70-leciu Powstania Warszawskiego . Podczas uroczystości wykłady przeprowadzili Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jan Granat i Prezes Ośrodka Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły…
Czytaj dalej

Zajęcia z języka polskiego przy Towarzystwie Sztuki Polskiej „Barwy kresowe” w Łucku

Od 13 września rozpoczęły się zajęcia w szkole polskiej przy Towarzystwie Sztuki Polskiej „Barwy Kresowe” w Łucku na Wołyniu. Zajęcia z języka polskiego w szkole polskiej przy Towarzystwie Sztuki Polskiej „Barwy Kresowe” są prowadzone w czterech grupach. W jednej grupie uczą się dzieci młodsze – w wieku do…
Czytaj dalej

Nowy rok szkolny z nową Nauczycielką. Polskie Kulturalno-Oświatowe Centrum w Czerniowcach

Po raz dwudziesty pierwszy wrzesień w 2014 roku  wszedł  w progi Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Czerniowcach. Ten rok szkolny oznajmił się przekazaniem przez Panią Łucję Uszakową prowadzenia nauki języka polskiego w Centrum Kulturalno-Oświatowym przy Gimnazjum nr 3 młodej nauczycielce Marii Łysiuk. Ponad 20 lat Pani Łucja uczyła dzieci…
Czytaj dalej

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na:

© Fundacja Wolność i Demokracja