Nowy rok szkolny z nową Nauczycielką. Polskie Kulturalno-Oświatowe Centrum w Czerniowcach

Czerniowce_1Po raz dwudziesty pierwszy wrzesień w 2014 roku  wszedł  w progi Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Czerniowcach. Ten rok szkolny oznajmił się przekazaniem przez Panią Łucję Uszakową prowadzenia nauki języka polskiego w Centrum Kulturalno-Oświatowym przy Gimnazjum nr 3 młodej nauczycielce Marii Łysiuk.

Ponad 20 lat Pani Łucja uczyła dzieci i dorosłych w Polskiej Szkole Niedzielnej, gdzie wychowywała duch artystyczny w  swoich dzieciach, rozwijała ich talenty, będąc Wiceprezesem Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza do spraw szkolnictwa w obwodzie Czerniowieckim, kierownikiem artystycznym zespołu ”Kwiaty Bukowiny”, poetką i człowiekiem, wokół którego zawsze panuje duch twórczości.

Każdy uczeń, który ukończył Polską Szkołę Niedzielną (nazwa została zmieniona w 2012 roku) wyniósł z niej w świat duch polskości i miłość do historycznej Ojczyzny, przekazaną przez wiersze i utwory literackie na lekcjach języka polskiego przez Panią Łucję. Jest ona postacią bardzo zasłużoną dla polskiej oświaty na Bukowinie. Otrzymała Medal Ministerstwa Edukacji Narodowej i odznaczenie „Zasłużony dla  Kultury Polskiej”, została uhonorowana Złotym Krzyżem za wybitne zasługi na rzecz rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie.

Za tyle lat uzbierany przez nią prawdziwy skarb i dobytek nauczycielski nie będzie zaniedbany, a zostanie złożony dalej na inne ręce. To będzie jej uczennica, absolwentka szkoły niedzielnej Maria Łysiuk, która jest studentką Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu i wkrótce otrzyma dyplom nauczyciela języka i literatury polskiej.

Od początku września Pani Maria Łysiuk zaczęła prowadzenie lekcji języka polskiego w Polskim Centrum Kulturalno-Oświatowym  działającym przy Gimnazjum nr 3.

Pani Maria otrzymała również w spadek  przekazane od Pani Łucji hasło Jej życia: «Dwie rzeczy są najważniejsze dla nauczyciela: pierwsza to kochać dzieci całym sercem, a druga to być dobrym nauczycielem i znać się na swojej sprawie». Niech to hasło zostanie zachowane i będzie regułą życia i pracy nowej nauczycielki, bo w swoje ręce otrzymała nie tylko wieloletni  dobytek nauczycielski,  ale i ogromną odpowiedzialność kontynuować pracę na tak wysokim poziomie osiągniętym przez  Panią Uszakową za wiele lat.

Z całego serca chcę złożyć Jej  w swoim imieniu i w imieniu innych Jej uczniów ogromne podziękowanie,  że swoim poświęceniem  rozwijała w nas twórczość i kulturę wewnętrzną, i nauczyła pielęgnowania tradycji polskiego narodu, kochać wszystko, co polskie.

Maria Łysiuk

Punkt nauczania języka polskiego przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Centrum przy Gimnazjum Nr3 w Czerniowcach jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.
Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

______________________________________________________________

logotypMSZ_A_kolorProjekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

wolnoscDemokracja_finalneLogo_jpg_ciete

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: