Nowy rok szkolny w Polskiej Sobotniej Szkole im. Stanisława Vincenza w Kołomyi

Kolomuja_16 września 2014 roku uroczyście rozpoczęto kolejny rok szkolny w Polskiej Sobotniej Szkole im. Stanisława Vincenza w Kołomyi.

Rodzice i dzieci z wielkim bagażem wrażeń i nowymi siłami przyszli do szkoły po letnim wypoczynku. Z każdym rokiem ilość chętnych do nauki języka polskiego w szkole zwiększa się.

Warto zaznaczyć, ze oprócz zgłębiania wiedzy uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły im. Stanisława Vincenza nie zapominają o pracach porządkowych na polskim cmentarzu w Kołomyi, który ma ponad 220 lat.

Dla tego 1 listopada, jak również każdego roku, wszyscy chętni uczniowie wspólnie z uczniami szkół z Dolnego Śląska sprzątali polski cmentarz. Grupa uczniów z Polski zawsze przyjeżdża ze swoimi nauczycielami aby wziąć udział w tym ważnym przedsięwzięciu. Na czele grupy z Polski jest Pani red. TVP Wrocław Grażyna Orlowska-Sondej.

Na koniec prac porządkowych wszyscy wspólnie pomodlili się i uroczyście zapalili znicze na grobach swoich dziadków i pradziadków.

Prezes TKP „Pokucie” w Kołomyi
Stanisława Kołusenko

Polska Sobotnia Szkoła im. Stanisława Vincenza przy Towarzystwie Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.
Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Kolomuja_2Kolomuja_3Kolomuja_4Kolomuja_5Kolomuja_6

____________________________________________________________

logotypMSZ_A_kolorProjekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

wolnoscDemokracja_finalneLogo_jpg_ciete

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: