Wypoczynek letni uczniów kostopolskiej sobotniej szkoły

Kostopol_1.W dniach od 6 lipca po 6 sierpnia b.r uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej w Kostopolu uczestniczyli w koloniach połączonych z nauczaniem języka polskiego w Domu rekolekcyjno-wypoczynkowym „Misericordia” w Żegiestowie w Polsce.

Wyjazd na kolonie był zorganizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej w Kostopolu. W ciągu lata odbyło się 3 wyjazdy z ogólną liczbą uczestniczących dzieci 27 osób.

Kostopol_2W trakcie kolonii zorganizowano m.in. gry terenowe, zajęcia sportowe, gry i zabawy przy ognisku, zajęcia terapeutyczne, konkursy. Odbyły się wycieczki do Piwnicznej, Starego Sącza, Nowego Sącza, Łemkowskich Cerkwi Pogranicza, do Krynicy, na Słowację, wędrówki po szlakach Beskidu Sądeckiego. Przeprowadzono zajęcia integracyjne, konkursy plastyczne, zajęcia sportowo- rekreacyjne, świetlicowe. Dzieci, które zwyciężyły w konkursach otrzymały upominki.

Podczas pobytu na koloniach dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu z polskimiKostopol_3 dziećmi co powodowało doskonalenie językowych umiejętności. Zorganizowane wycieczki rozszerzały wiedzę dzieci o historii i kulturze Polski. Po przyjeździe do domu dzieci z Ukrainy i Polski zaprzyjaźniły się między sobą i utrzymują kontakty, co pozwala na skuteczną praktykę w uczeniu się polskiego.

Program był bogaty i urozmaicony.

Po powrocie dzieci zostały rozwiezione do domów i są bardzo zadowolone z pobytu na kolonii, pełne wrażeń, miały możliwość zwiedzania, zabawy i aktywnego wypoczynku oraz zawarcia  nowych znajomości.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Kostopolu
Maryna Palij

Punkt nauczania przy Miejskiej Organizacji Społecznej „Towarzystwo Kultury Polskiej” w Kostopolu jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: