„WARSZAWSKIE LATO Z POLSKĄ”. Wyjazd młodych Polaków z Żytomierza do Ziemi Przodków

Zytomierz_1Grupa dzieciaków polskiego pochodzenia z Żytomierza 30 lipca b.r. wyjechała do Warszawy na kolonie zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską”. 

Wyjazd jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Dzięki temu projektowi dzieci polskiego pochodzenia z Żytomierza będą miały wspaniałą okazję bliżej zapoznać się z językiem, historią i kulturą Polski, co będzie bardzo korzystnym doświadczeniem na przyszłość również dla grupy uczestników projektu – uczniów Szkoły Wiedzy o Polsce działającej przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie. 

Udział w projekcie jest nagrodą dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, która osiąga najlepsze wyniki w nauce przedmiotów ojczystych i aktywnie włącza się w życie lokalnej polskiej mniejszości narodowej w swoim kraju zamieszkania. W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2015 roku Warszawę odwiedzi 240 polskich dzieci z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi wraz z opiekunami.

Biuro prasowe ZSzP, 
Polskie Centrum Medialne

logo_ministerstwowolnoscDemokracja_315x98Projekt  Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską”, finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

 

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: