III turnus „WARSZAWSKIE LATO Z POLSKĄ”. Młodzież z Ukrainy

Warszawa_1W dniach 22 po 31 lipca 2015 r. Fundacja Wolność i Demokracja ma przyjemność gościć 40 osobową grupę dzieci i młodzieży z Ukrainy wraz z opiekunami w ramach projektu „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską”.

Warszawa_3To z kolei już trzeci turnus który organizuje Fundacja Wolność i Demokracja. Tym razem do Polski przyjechały dzieciaki w z ukraińskiego Podola, a w szczególności z: Winnicy, Żmerynki, Szarogródu, Murafy, Biłohirja, Chmielnickiego, Derażni, Maćkowiec, Szaróweczki, Gwardijskiego, Gruzewicy, Bogdanówiec.

Warszawa_4Pod czas wyjazdu edukacyjnego, młodzież spędzi czas ze swoimi rówieśnikami z Polski w Warszawie i okolicach, pogłębiając znajomość języka, kultury, historii i geografii Polski. Zaplanowane także zajęcia w warsztatach kompetencji miękkich i postaw obywatelskich oraz zwiedzając najważniejsze zabytki Warszawy.

Warszawa_5Od lipca 2015 roku Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczęła realizacje projektu pod tytułem „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską”, skierowanego do dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy.

Warszawa_6Udział w projekcie jest nagrodą dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, która osiąga najlepsze wyniki w nauce przedmiotów ojczystych i aktywnie włącza się w życie lokalnej polskiej mniejszości narodowej w swoim kraju zamieszkania. W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2015 roku Warszawę odwiedzi 240 polskich dzieci z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi wraz z opiekunami.

Koordynator projektów Fundacji Wolność i Demokracja
Julia Savelieva

Warszawa_7


logo_ministerstwowolnoscDemokracja_315x98Projekt  Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską”, finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: