„WARSZAWO, JUŻ JEDZIEMY!” Wyjazd edukacyjny dla dzieci polskiego pochodzenia

IMG_6951Wczoraj do Polski na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja w ramach wyjazdu Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu do Polski wyjechała grupa młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy (obwód chmielnicki i winnicki). 

IMG_6936Dzieciaki – jak zawsze – rządne nowych wrażeń, z niecierpliwością czekają na spotkanie z krajem przodków.

Część dzieci po raz pierwszy wyjeżdża do Polski.

Szczęśliwej podróży!

Udanego odpoczynku!

Jerzy Wójcicki


logo_ministerstwowolnoscDemokracja_315x98Projekt  Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską”, finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: