Kowel: Czytamy “Lalkę” Bolesława Prusa

Kowel_CL_3W Szkole Polskiej w Kowlu w sobotę 5 września o 12.00 najwierniejsi uczniowie spotkali się, aby czytać fragment powieści “Lalka” Bolesława Prusa uczestnicząc w kolejnym wielkim czytaniu wybitnego polskiego dzieła literackiego.

Najpierw nauczyciel języka polskiego przedstawił prezentację o najważniejszych faktach z życia i twórczości Aleksandra Głowackiego. Przedstawił też fakty z „Monitora Wołyńskiego” o jakich pisała Elżbieta Zielińska – o tym, że Aleksander Głowacki pochodzi z Wołynia, z Maszowa, sześć kilometrów od Lubomla. Tutaj był majątek, który należał do jego rodziców Antoniego i Apolonii Głowackich. Kowel_CL_1Tu też do późnej starości mieszkała babcia pisarza – Marianna Głowacka. Miejscowa nauczycielka Emilia Werbówna w 1939 roku wskazała dziennikarzowi czasopisma „Ziemia Wołyńska” miejsce, gdzie stał ród Głowackich. Wtedy były tam dwie stare grusze i trzy potężne dęby. Do dziś został jeden. Przy trasie na Jagodin – Dorohusk jest znak z napisem „Dąb Prusa”. Emilia Werbówna twierdziła, że Aleksander Głowacki przyszedł na świat w Maszowie, nie w Hrubieszowie.

Uczniowie i nauczyciel czytali swoje wybrane i ulubione fragmenty wielkiej powieści Bolesława Prusa. Natalia Żyrycka, Iryna Diaczuk i Waleria Kowerdiuk przygotowały jak Kowel_CL_4zawsze wspólnie fragment czytany z podziałem na role. Czytali także Tatiana Dworska, Maksym Naumczyk, Ania Myroniuk, Alina Swinczuk, Aleksandra Zacharia, Sofija Pleszko, Alona Żukowska.

Oczywiście największym wzięciem cieszyły się fragmenty ze Stanisławem Wokulskim i Izabelą Łęcką. Nauczyciel przeczytał fragment z pamiętnika Ignacego Rzeckiego z jego słowami: „Ludzie są jak liście, którymi wiatr ciska”, które nadal są aktualne w naszych niespokojnych czasach.

Czytanie w Kowlu było naszym polonijnym wkładem w wielkie narodowe czytanie Kowel_CL_2powieści Bolesława Prusa mające miejsce właśnie tego dnia i rozpoczęte przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jego małżonkę w Ogrodzie Saskim. Ogólnonarodowe czytanie zostało zainicjowane przez poprzedniego prezydenta rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Nauczyciel języka polskiego (ORPEG)
Wiesław Pisarski

Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Kowel_CL_5


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: