Kowel: Czytamy “Lalkę” Bolesława Prusa

W Szkole Polskiej w Kowlu w sobotę 5 września o 12.00 najwierniejsi uczniowie spotkali się, aby czytać fragment powieści “Lalka” Bolesława Prusa uczestnicząc w kolejnym wielkim czytaniu wybitnego polskiego dzieła literackiego. Najpierw nauczyciel języka polskiego przedstawił prezentację o najważniejszych faktach z życia i twórczości Aleksandra Głowackiego. Przedstawił też…
Czytaj dalej

A w Kowlu czytają polskich noblistów! Temat pierwszy: Henryk Sienkiewicz

Należy miłować ojczyznę nade wszystko i należy myśleć przede wszystkim o jej szczęściu. Ale jednocześnie pierwszym obowiązkiem prawdziwego patrioty jest czuwać nad tym, by idea jego Ojczyzny nie tylko nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości, lecz by się stała jedną z jego podstaw. Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój Ojczyzny staną się…
Czytaj dalej

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: