A w Kowlu czytają polskich noblistów! Temat pierwszy: Henryk Sienkiewicz

Kowel_6_2Należy miłować ojczyznę nade wszystko i należy myśleć przede wszystkim
o jej szczęściu. Ale jednocześnie pierwszym obowiązkiem
prawdziwego patrioty jest czuwać nad tym,
by idea jego Ojczyzny nie tylko
nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości,
lecz by się stała jedną z jego podstaw.
Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój Ojczyzny staną się sprawą,
na której całej ludzkości zależy. Innymi słowy,
hasłem wszystkich patriotów powinno być:
przez Ojczyznę do ludzkości, nie zaś:
dla Ojczyzny przeciw ludzkości”

Henryk Sienkiewicz

Kowel_914 maja, wczesnym popołudniem, w Szkole Polskiej w Kowlu rozpoczął się cykl czytania polskich noblistów. Celem tego cyklu jest propagowanie czytelnictwa książek polskich, doskonalenie techniki czytania oraz poznawanie literatury polskiej.

Kowel_2Kowel_5Kowel_3Pierwszym bohaterem spotkania był Henryk Sienkiewicz. W czytaniu szczególnie dopisali dorośli, grupa X i IV.

Nauczyciel najpierw opowiedział o życie i twórczości pierwszego polskiego Noblisty z literatury. Przedstawił dwa muzea, gdzie można spotkać się z duchem Sinkiewicza: w Oblęgorku i w Poznaniu.

Ciekawym występem było czytanie sceny rozmowy Bohuna z Heleną z podziałem na role, w które to wcieliły się Panie Natalia Żyrycka, Waleria Kowerdiuk i Irena Diaczuk.

Wszyscy uczestnicy dali z siebie wszystko, by jak z największym zaangażowaniem i emocjami przedstawić swój fragment z utwory Litwosa. Najpopularniejszą powieścią była „Ogniem i mieczem”, ale i nie zabrakło „Quo vadis”, „Listów z Afryki”, „W pustyni i w puszczy”, „Potopu”, „Pana Wołodyjowskiego” i nowel.

Następnym noblista będzie Władysław Stanisław Reymont. Ale to już w nowym roku szkolnym 2015/2016.

 

Nauczyciel języka polskiego (ORPEG)
Wiesław Pisarski

Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Kowel_7Kowel_4 Kowel_8 Kowel_1


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: