Uroczysta inauguracja warsztatów dla nauczyczieli polonijnych

Uroczysta inauguracja_1Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 14 lipca b.r. zainaugurowano warsztaty metodyczne języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii oraz  Łotwy.

Warsztaty uroczyście otworzył prof. dr hab. Marek Buś – kierownik kursu. Inicjatorem warsztatów oraz pobytu nauczycieli w Małopolsce jest Województwo Małopolskie, które wspiera między innymi Polonię zza wschodnich granic Polski. Ponadtygodniowy pobyt nauczycieli oprócz szlifowania warsztatu nauczyciela w zakresie nauki języka polskiego zawiera również wycieczki kulturoznawcze po Małopolsce.

W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego: p. Barbara Dziwisz – Przewodnicząca Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, wiceprzewodnicząca Teresa Starmach, Marek Lasota – Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą oraz Dariusz Styrna – Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego. Uniwersytet Pedagogiczny reprezentowali prof. dr hab. Jerzy Waligóra – Prorektor ds. Dydaktyki, prof. dr hab. Bogusław Skowronek – Dziekan Wydziału Filologicznego oraz Kanclerz mgr Jan Kałużny.

Organizatorem pobytu grupy jest Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, którą reprezentują Dyrektor Jerzy Niedenthal oraz wicedyrektor Ryszard Róg.

Uroczysta inauguracja

 

Źródło: www.zsp.edu.pl

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: