„UPS-y” z Równego w Bolesławcu

Rowne_WM_6_2Od 7 po 13 czerwca w ramach projektu „Wspólne korzenie i wspólne perspektywy” 12 osobowa grupa z Równego gościła w polskich rodzinach w Bolesławcu: młodzież z II Liceum Ogólonkształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu i z organizacji „UPS im. Tomasza Padury” w Równem miała wspólne zajęcia.

Rowne_WM_2Rowne_WM_4 Rowne_WM_7 Rowne_WM_5Ideą przewodnią spotkań było wyróżnienie tego co nas łączy i czego nawzajem możemy się od siebie nauczyć.

Podczas lekcji z przedsiębiorczości młodzież z II LO opowiadała gościom, jak Polska radziła w latach przebudowy systemu gospodarczego i politycznego. Na lekcji WOS-u młodzież ukraińska pokazała film o Majdanie.

Po merytorycznych dyskusjach uczestnicy wymiany zwiedzili zakłady bolesławieckiej ceramiki, muzeum Bolesławca i rozegrali mecz piłki wodnej w bolesławieckim Aquaparku.

Oficjalnym podsumowaniem projektu była wymiana plakatów, które młodzież wspólnie przygotowała podczas pobytu. Polska strona wręczyła ukraińskiej plakat, na którym wypisała czego życzą Ukrainie i czego nowego dowiedzieli się o tym kraju. Ukraińska natomiast przygotowała plakat, na którym wypisała za co dziękuje polskim rodzinom i co szczególnie zwróciło ich uwagę w Polsce.

„Smaczne jedzenie w stołówkach”, „nowoczesne drogi”, „swobodniejsza atmosfera w polskich szkołach” – oto skojarzenia młodzieży z Ukrainy podczas zabawy „burza mózgów”. Natomiast, „dobre cukierki” „ludzie jak my” „można się z nimi dobrze bawić i pośmiać duży potencjał gospodarczy” –  to są pierwsze skojarzenia strony Polskiej.

Celem projektu była bowiem nie tylko merytoryczna dyskusja ale i dobra zabawa oraz nawiązanie przyjaźni, które zacieśnią więzy krajów sąsiedzkich.

Nauczycielka języka polskiego i historii Polski
Ewa Mańkowska

Punkt nauczania języka polskiego przy Organizacji Pozarządowej „Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury” w Równym jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Rowne_WM_1


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: