Święto Niepodległości w Szarogrodzie

Szargorod_SN_1W tym roku w rejonie szarogrodzkim, polskie Święto Niepodległości tak uroczyście obchodzono po raz pierwszy i na wiele sposobów.

Uczniowie uczący się języka polskiego w punktach przy organizacji im. J. Zamoyskiego i w Szarogrodzkim Rejonowym Gimnazjum zostali zaproszeni przez p. Alicję Ratyńską, prezesa Winnickiego Kulturalno – Oświatowego Związku Polaków na XV Jubileuszowy Festiwal Kultury Polskiej „Łączmy się, Radujmy się, Śpiewajmy!”, który odbył się 15 listopada w Winnickiej Filharmonii.

Szargorod_SN_3Szarogród oddalony jest od Winnicy ponad 90 km, dlatego udział uczniów w takim przedsięwzięciu wymagał wynajęcia autobusu. Było to możliwe dzięki dotacji Fundacji Wolność i Demokracja. Stanowili oni bardzo liczną grupę widzów i mieli po raz pierwszy możliwość bezpośredniego kontaktu z polską kulturą i  historią. Scenariusz widowiska poprowadził widzów przez historię Polski od zaborów do ostatecznego odzyskania wolności w 1989 r. Wysoki poziom artystyczny koncertu, bogaty i różnorodny program dostarczył widzom wiedzy i wielu niezapomnianych wrażeń.

Szargorod_SN_2W tym dniu odbywało się też w Winnicy I Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego, w którym wzięła udział 4 osobowa reprezentacja z szarogrodzkiego gimnazjum i uzyskała zaszczytny tytuł uczestnika Dyktanda.

Wrażeniami z wycieczki uczestnicy dzielili się z nieobecnymi na festiwalu podczas uroczystej lekcji języka polskiego w dniu następnym, 16 listopada. Po omówieniu i uporządkowaniu informacji na temat polskiej drogi do wolności, zaśpiewano piosenki Przybyli ułani i Sokoły. Obchody polskiego Święta Niepodległości w Szarogrodzie były bardzo uroczyste.

Nauczycielka języka polskiego
Urszula Zakrawacz

Punkt nauczania języka polskiego przy Szarogrodzkiej Rejonowej Społecznej Organizacji im. Jana Zamojskiego jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

 Szargorod_SN_8Szargorod_SN_7 Szargorod_SN_8

logotypMSZ_315x222 Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: