Sprzątanie starego polskiego cmentarza w Jaworowie

Jaworów_2Każdego roku akcja Konsulatu Generalnego we Lwowie „Pod kamieniem” i „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” mobilizuje wszystkich nieobojętnych do sprzątania i porządkowania starych polskich cmentarzy.

Ta akcja mobilizuje także dzieci i młodzież Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana III Sobieskiego w Jaworowie do opieki nad miejscami pamięci ofiar I i II wojny światowej, mogiłami jaworowskiej inteligencji polskiej na starym cmentarzu. Jaworów_6Tym gestem oddajemy hołd naszym rodakom.

W tym roku w sprzątanie odbyło się w dniach 29 – 30 października. Do porządkowania, razem ze swoimi uczniami, zabrał się nowy nauczyciel historii.

Lilia Grafińska

Polska Sobotnia Szkoła im. Jana III Sobieskiego w Jaworowie jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Jaworów_1Jaworów_4 Jaworów_3 Jaworów_5


logotypMSZ_315x222 Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: