ROK DOBRYCH I PIĘKNYCH WYDARZEŃ. Sobotnio-niedzielna szkoła w Emilczynie

Emilczyn_RS_1Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo Polaków im. Jana Pawła ІІ w Emilczynie na żytomierszczyźnie działa od początku 2008 roku i nalicza 107 członków. Rok 2015 można śmiało nazwać czasem owocnym, w którym odbył się cały szereg dobrych i pięknych wydarzeń. 

Emilczyn_RS_2 Emilczyn_RS_4 Emilczyn_RS_5 Emilczyn_RS_6 Emilczyn_RS_7 Jak co roku, w roku 2015 był zaproszony do pracy w naszej szkole nauczyciel z Polski. Delegowany pedagog uczy nie tylko języka polskiego, a także historii i geografii Polski, wiedzy o kulturze i tradycjach polskich.

W naszej szkole sobotnio-niedzielnej zawsze są obchodzone wszystkie uroczystości narodowe i okolicznościowe, na które są zapraszani przedstawiciele władz lokalnych. Za organizację uroczystości jest odpowiedzialna młodzież.

W ciągu roku szkolnego odbyły się także różne konkursy, m.in., Konkurs Poezji Polskiej pt. „Te słowa istniały zawsze”, Konkurs Kolęd. W ubiegłym roku uczniowie szkoły uczestniczyli w konferencji naukowej „Moja ziemia jest ziemią moich przodków”. Konferencja była poświęcona tematyce mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie rejonu emilczyńskiego.

W roku 2015 w ramach edukacyjnych zostali zorganizowane wyjazdy na koncerty do filharmonii, do teatru oraz wycieczki „Śladami znanych Polaków” na trasie Żytomierz-Berdyczów.

Jak co roku, tak i roku ubiegłym, w okresie wakacyjnym dzieci i młodzież z Emilczyna mieli okazję spędzić wakacje w ośrodku Caritas w Sokołowie Podlaskim.

Na koniec, składamy serdeczne podziękowanie Fundacji Wolność i Demokracja za pomoc i dofinansowanie utrzymania szkoły sobotnio-niedzielnej. Bez wsparcia Fundacji nie bylibyśmy w stanie zorganizować tak wielu imprez. Dziękujemy również za wzbogacenie zbiorów bibliotecznych i wyposażenie szkoły w niezbędne meble i sprzęt.

Prezes Towarzystwa
Ludmiła Korbut

Punkt nauczania przy Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Jana Pawła II w Emilczynie jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Emilczyn_RS_8Emilczyn_RS_9 Emilczyn_RS_10 Emilczyn_RS_11 Emilczyn_RS_12 Emilczyn_RS_3


logotypMSZ_315x222

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: