„PODNIEŚ RĘKĘ BOŻE DZIECIĘ, BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ…” Wigilia w Żytomierzu

19 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie wigilijne członków stowarzyszenia Zjednoczenie Szlachty Polskiej.Zytomierz_W_1

Zytomierz_W_6Zytomierz_W_5

Zytomierz_W_7Zytomierz_W_10Zytomierz_W_9Zytomierz_W_8 Okres świąt Bożego Narodzenia to czas miłości, przebaczenia i miłosierdzia. Tradycja obchodów świąt sięga czasów prastarych i była zawsze szanowana w każdej chrześcijańskiej rodzinie. Kiedy w czasach trudnych tradycje naszych przodków były zabronione i zakazane, nasze pradziadkowie i dziadkowie po kryjomu obchodzili Wigilię, cichutko wyszeptywali słowa modlitwy i dzielili się opłatkiem.

Trzeci rok z kolei Zjednoczenie Szlachty Polskiej urządza spotkanie wigilijne nie tylko dla swoich członków lecz dla wszystkich, kto jest ciekawy historii i tradycji swojego rodu. W spotkaniu wigilijnym 19 grudnia uczestniczyli Prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej pani Natalia Kostecka – Iszczuk, ks. Witalij z parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Malowance, nauczycielki Szkoły Wiedzy o Polsce Irena Zagładźko, Wiktoria Halicka i Olena Denisewicz oraz uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce.

Każdy z uczestników przyniósł ze sobą jedno z tradycyjnych polskich dań, które sam ugotował. Stół wigilijny był po szlachecku bogaty i obfity. Nie zabrakło karpia nadziewanego i karpia w galarecie, wszelkiego rodzaju pierogów, makowców, dań z grzybów, fasolki, kapusty i oczywiście kompotu z susznych owoców. W tym roku na stole było tradycyjne danie Polaków z Żytomierszczyzny tzw. „Duszanina” (duszona ryba z ziemniakami, cebulą i grzybami).

W ciągu całego spotkania uczestnicy śpiewali kolędy, pierwszą z których była najstarsza polska kolęda „Bóg się rodzi” autorstwa Franciszka Karpińskiego. Nauczycielki Wiktoria Halicka i Irena Zagładźko już tradycyjnie opowiedziały uczniom o historii obchodów świąt Bożego Narodzenia, znaczeniu dań wigilijnych i o tradycji dzielenia się opłatkiem.

Obchody rozpoczęły się od błogosłowieństawa opłatków i pokarmów przez ojca Witalego. Następnie Wiktoria Halicka przeczytała fragment Ewangelii według św. Łukasza. Po symbolicznym doczekaniu się pierwszej gwiazdki pani Prezes złożyła wszystkim obecnym serdeczne życzenia i rozpoczęła dzielenie się opłatkiem. Każdy z obecnych dzielił się opłatkiem, składał życzenia i delektował się pysznymi potrawami wigilijnymi.

Organizatorzy spotkania składają najserdeczniejsze podziękowania uczestnikom i życzą wszystkim przeżywania Bożego Nardodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Irena Zagładźko

Szkoła wiedzy o Polsce przy ŻOMPO Związek Szlachty Polskiej jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: