Rodzina Błogosławionego Kolpinga w Stryju: czas na wspomnienia, podsumowania i podziękowania

Stryj_BK_14_Po uroczystym otwarciu roku akademickiego 2015/2016 (VII semestr) rozpoczęło się bardzo aktywne życie naszych seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje już czwarty rok, a czuwa nad tym organizacja społeczna „Rodzina Błogosławionego Kolpinga”…

Stryj_BK_1Stryj_BK_2Stryj_BK_3Stryj_BK_4 Stryj_BK_5 Stryj_BK_7 Stryj_BK_8 Stryj_BK_10 Stryj_BK_11 Stryj_BK_12 Stryj_BK_13Stryj_BK_6Rok akademicki podzielony na dwa semestry: I – od października do grudnia, a II – od lutego do maja. Wykłady, zajęcia i sekcje odbywają się wg ułożonego harmonogramu. W bieżącym roku akademickim słuchaczom zaproponowano: język polski jako ojczysty, język polski jako obcy, język angielski, język niemiecki, obsługa komputera, wiedza finansowa, psychologia, WF, polska kultura, choreografia, rysunek, sekcja „Złote rączki”, sekcja „Podróżnik”, sekcja teatralna. Liczba słuchaczy – 80.

Prężnie działają sekcje prowadzone przez samych słuchaczy. Złote rączki słuchaczy UTW tworzą cuda-cudeńka. Wyroby, które powstają realizujemy podczas Dobroczynnego  Kiermaszu Bożonarodzeniowego we Lwowie. Sekcja „Podróżnik” ma zawsze ciekawe propozycje do zwiedzania najciekawszych miejsc, związanych z historią i kulturą.

17 października 2015 roku  słuchacze UTW oraz członkowie” Rodziny Błogosławionego Kolpinga” wyjechali do Lwowa na film „Czasem śnie, że latam” który można było obejrzeć  w ramach IV Festiwalu Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem”, organizatorem  – Konsulat Generalny RP we Lwowie.
Film, który obejrzyliśmy –  to niezwykła historia, być może podobna do naszych historii życiowych. Czasem znajoma do bólu. Poruszająca opowieść o przekraczaniu granic w dążeniu do spełnienia marzeń.

Na zaproszenie  organizacji „Rodzina Błogosławionego Kolpinga” do Stryja przyjechała psycholog Pani Oksana Dubrawina. Dla słuchaczy UTW zostały przeprowadzone treningi. Najciekawsze – „Konflikt i sposoby jego rozwiązywania” oraz „Emocje  i sposoby ich wyrażania”.
Umiejętności nabyte podczas tych zajęć słuchacze będą mogli wykorzystać na co dzień w kontaktach międzyludzkich, w sytuacjach komunikacji, stresu czy relaksu.

Od początku I semestru roku akademickiego trwały przygotowania członków „Rodziny Błogosławionego Kolpinga” oraz  słuchaczy UTW do udziału w Kiermaszu Dobroczynnym  Fundacji „Dajmy Nadzieję”  we Lwowie.

19 grudnia  do Lwowa wyjechała grupa przedstawicieli „Rodziny Kolpinga” oraz słuchaczy UTW.  Nasze stoisko było bogate na wyroby ręczne. Środki finansowe, które otrzymaliśmy od sprzedarzy naszych prac, przekazaliśmy organizatorom Kiermaszu.

„Bóg się rodzi…”
Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Był też czas na przygotowanie jasełek w sekcji teatralnej.  Na spotkaniu opłatkowym „Bóg się rodzi…” obejrzeliśmy jasełka, kolędowaliśmy, łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia.

We wspomnieniach działalności „Rodziny Błogosławionego Kolpinga” w roku 2015 miały miejsce inne wydarzenia:

– Urodziny  Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3 lata;
– Święto Poezji w Drohobyczu… 19 kwietnia w Drohobyczu odbył się Konkurs poetycki poświęcony twórczości sławnego drohobyczanina Kazimierza Wierzyńskiego. Było dużo uczestników. Organizatorzy stworzyli piękną atmosferę Konkursu.  Pani Larysa Pańkiw, seniorka  UTW , otrzymała wyróżnienie;
– Udział członków „Rodziny Kolpinga” w uroczystości założenia kamienia węgielnego Domu Polskiego 6 listopada we Lwowie;
– Udział w Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Czerniowcach, we Lwowie;
– Zajęcia z wiedzy finansowej dla uczniów Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju;
– Udział w IV Dobroczynnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym we Lwowie;
– Wigilia dla osób starszych, chorych i samotnych  organizowana przez członków organizacji „Rodzina Błogosławionego Kolpinga”;
– Udział w Parafialnym Festiwalu Kolęd 2015.

Dziękujemy za cały rok 2015. Dziękujemy Fundacji „Wolność i Demokracja” za wsparcie i wszelką pomoc.

W Nowym roku życzymy sobie nawzajem pokoju, dobra, owocnej pracy, radości, sukcesów, wytrwałości, Bożego błogosławieństwa.

Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Rodziny błogosławionego Kolpinga”
Lesia Buhera

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Rodziny błogosławionego Kolpinga” w Stryju jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: