Powstanie strategia oświatowa dla szkolnictwa polskiego na Ukranie

Strategia_PL-Ua_1Ukraińskie ministerstwo oświaty zgodziło się na opracowanie wspólnej strategii oświaty dla polskiej mniejszości na Ukrainie.

21 października ukraiński Resort Oświaty odpowiedział na list prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoniego Stefanowicza z prośbą o wspólne stworzenie przyszłej platformy, na której mogłoby się opierać polskie szkolnictwo na Ukrainie.

W swoim liście dyrektor Departamentu ds Średniej i Przedszkolnej Oświaty Jurij Kononenko napisał: „Popieramy pomysł opracowania takiej strategii przez polskie organizacje społeczne, działające na Ukrainie z dalszym omówieniem go z ministerstwem oświaty i podpisaniem odpowiedniego porozumienia”.

Podobną strategię oświatową już dawno opracowała i uzgodniła z resortem oświaty węgierska mniejszość na Zakarpaciu. Ukraińska mniejszość w Polsce też już dawno ma za sobą ten pierwszy etap formalizowania nauczania języka przodków w płaszczyźnie współpracy z centralnymi władzami.

Partnerem polskiej mniejszości na Ukrainie w poczynaniach, skierowanych na stworzenie strategii oświatowej jest Fundacja Wolność i Demokracja.

Strategia_PL-Ua_1_

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: