„Ofiary wołają o pamięć! Katyń 1940” – Kowel pamięta

Kowel_OK_6_2„Jeszcze rosną drzewa, które to widziały,
Jeszcze ziemia pamięta kształt buta,
smak krwi” 

Jacek Kaczmarski „Ballada Katyńska”

Katyń 1940 – Kowel pamięta” – pod takim hasłem odbyło się 21 kwietnia spotkanie członków Towarzystwa Kultury Polskiej, młodszych i starszych uczniów Szkoły Polskiej w Kowlu, rodziców i gościa – Konsula RP – kierownika Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, Prawnego i Opieki Konsularnej w Łucku p. Krzysztofa Sawickiego.

Kowel_OK_4Na tablicy szkolnej zostały wypisane miejsca uwięzienia polskich oficerów, podoficerów i pracowników służb mundurowych. Nauczyciel najpierw przedstawił zarys sytuacji przed II wojną światową, w trakcie wojny i po wojnie aż do czasów współczesnych, przypomniał nazwiska tych, którzy swoim podpisem zdecydowali o ludobójstwie, nazwiska wykonawców tych zadań, którzy nie ponieśli żadnych kar. Zaznaczył, że ta zbrodnia była jedną z wielu na narodzie polskim, które wpisują się w całą politykę Rosji Sowieckiej wobec Polski po odzyskaniu przez nią niepodległości w 1918 roku.

Kowel_OK_7Przypomniał postacie Polaków: tego który widział wywózki na rozstrzelanie Stanisława Swianiewicza, Józefa Czapskiego – twórcę „Wspomnień starobielskich” i „Na nieludzkiej ziemi”,  Józefa Mackiewicza – pisarza, który brał udział w ekshumacji i udzielił wywiadu w Gońcu Codziennym zatytułowanym „Widziałem na własne oczy”, potem napisał jeszcze dwie książki „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową generała Andersa” i „Katyń”, kapelana rodzin katyńskich ks. Stefana Niedzielaka, którego zamordowano w styczniu 1989 i do dziś nie znaleziono winnego, osobę Walentego Badylaka, który spalił się na rynku w Krakowie protestując przeciwko reżymowi komunistycznemuKowel_OK_8 i kłamstwu katyńskiemu.

Konsul RP w Łucku pan Krzysztof Sawicki opowiedział o swoich osobistych przeżyciach związanych ze zbrodnią katyńską. Zaznaczył, że od dziecka wyrastał w rodzinie, która utraciła najbliższego członka rodziny i pamiętała o tych wydarzeniach musząc żyć bez niego. Opowiedział o swojej podróży po ziemię katyńską, by przywieźć do Polski jej garść dla rodziny. Pani Tatiana Dworska opowiedziała o swojej podróży do Bykowni na uroczystość w dniu 9 kwietnia bieżącego roku, gdzie odbyły się główne uroczystości poświęcone Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w obecności prezydentów Polski i Ukrainy.

Kowel_OK_1Następnie uczniowie Szkoły Polskiej przedstawili przygotowaną poetycką inscenizację poświęconą wszystkim, którzy zginęli na „nieludzkiej ziemi” w zbiorowych grobach w Smoleńsku, Katyniu, Charkowie, Piatichatkach, Kalininie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach i w innych bezimiennych grobach.

Na koniec pan Konsul Sawicki podziękował za zaproszenie, za wspólne uczczenie pamięci Polaków i przekazał  szkole książki o Katyniu i o filmie Andrzeja Wajdy „Katyń”.

Nauczyciel języka polskiego (ORPEG)
Wiesław Pisarski

Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: