„ODDAĆ HOLD ICH PAMIĘCI…” Berdyczowska szkoła na cmentarzu wojennym w Bykowni

Berdyczow_wb_9

30 maja 2015 r., na zakończenie roku szkolnego, w Sobotniej Polskiej Szkole m. Berdyczowa została zorganizowana wycieczka do Bykowni i Pierogowo.

Berdyczow_wb_2Berdyczow_wb_5 Berdyczow_wb_7Berdyczow_wb_11Berdyczow_wb_8W wyjeździe wzięło udział 47 osób – nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Towarzyszył nam ksiądz Karmelita Bosy Paweł Ferko, który pod czas podróży nie tylko przewodniczył na tradycyjnej szkolnej modlitwie, lecz także opowiedział o ciekawostkach historycznych Klasztoru Karmelitów Bosych w Berdyczowie.

Po przybyciu do Bykowni wycieczkę poprowadził badacz zbrodni stalinowskich Walery Filimonichin, który zapoznał nas z szczegółami przestępstw, mających miejsce w lesie bykowniańskim w latach 1937-1940. Opowieść Pana Walerego sprawiła niesamowite wrażenie na obecnych. Potem wszyscy złożyli kwiaty do Memoriału i pomodlili się za dusze ofiar terroru stanoliwskiego.

Ksiądz Paweł Ferko odprawił Mszę świętą w intencji zabitych przez NKWD obywateli Polski i b. ZSRR. Potem wszyscy wycieczkowicze czytali nazwiska ofiar zbrodni i każdy starał się odszukać kogoś ze swojej rodziny. Niektórzy odczytywały znajome nazwiska i imiona swoich krewnych i to wywoływało łzy i wielkie wzruszenie.

Następnym etapem naszej wycieczki była wieś Pierogowo, gdzie znajduje się największe w Ukrainie muzeum etnograficzno-architektoniczne pod otwartym niebem, zajmujące ponad 150h ziemi. Mieliśmy  możliwość zapoznać się z tradycjami wsi ukraińskiej, posłuchać polskiej i ukraińskiej muzyki ludowej, wykonywanej przez miejscowych muzyków ubranych w stroje ludowe, zwiedzić starożytne cerkwie i chaty, a także młyny, które w przeszłości były rozpowszechnione na wsi ukraińskiej.

Wyjazd do Bykowni i Pierogowo jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu na realizacje zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

Dyrektor szkoły
Łarysa Wermińska

Sobotnia Szkoła Nauczania Języka Polskiego, Historii i Kultury w Berdyczowie jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Berdyczow_wb_10


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: