II Ogólnoukraińskie DYKTANDO Polskie w DROHOBYCZU

Drohobycz_DJP_123 maja 2015 r. Polska Sobotnia Szkoła przy Drohobyckim Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Odrodzenie”, w sposób bardzo aktywny, wzięła udział w II Ogólnoukraińskim Dyktando Języka Polskiego „Ja piszę, ty piszesz, my piszemy… po polsku”, którego organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja.

Drohobycz_DJP_5 Drohobycz_DJP_3 Drohobycz_DJP_7 Drohobycz_DJP_8 Drohobycz_DJP_6 Drohobycz_DJP_4Przed rozpoczęciem napisania Dyktando, uczestników poinformowano, że Dyktando organizowano w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.

Również  oznajmiliśmy uczestników z historią ukrainsko-polską, z tymi wydarzeniami które są zawarte w treści Dyktando, wydarzenia, które  miały miejsce 95 lat temu.

Z  punktu widzenia gramatyki dyktando nie należało do lekkich, ale jego treść wzbogaciła uczniów w wiedzę historyczną ,wzbogaciła ich w poczucie dumy za naród polski w jego walce za Niepodległość, wzbogaciła poczucie patriotyzmu i uznania dla narodów walczących o Niepodległość.

Jury było w składzie: Pani Anna Iwanoczko – docent Drohobyckiego Pedagogicznego Uniwersytetu, Fakultetu polsko – ukrainskiego – przewodniczącą, Pan  Kazimierz Fridlewicz – Wiceprezes Stowarzyszenia „Odrodzenie”, Pani Oksana Jedlicka,p. Zoriana Winnicka, p. Zaneta Fedoryszyn – nauczycielki języka polskiego

Po sprawdzeniu Dyktando, jury jednogłośnie przyznalo nagrody następnym osobom:

I-e miejsce oraz tytul”Mistrz Jezyka Polskiego na Ukrainie” Solomei Kulyk (lat12);

II-e miejsce oraz tytul „I Wicemistrz Jezyka Polskiego na Ukrainie” Chrystynie Kurice (13lat);

III-e miejsce i tytul „II Wicemistrz Jezyka Polskiego na Ukrainie” Anie Smacznej (12lat).

Nagrodę dla najmłodszego uczestnika Dyktando – grę edukacyjną, otrzymała Lilianna Acedonska (lat 10). Swą nagrodę – książkę „Kuchnia Lwowska” – otrzymał Roman Bałuszok (16 lat), będąc najstarszym uczestnikiem Dyktando.

Serdecznie dziękujemy możliwość uczestniczenia w danym projekcie.

 

 Prezes stowarzyszenia „Odrodzenie”
Maria Galas

Polska sobotnia szkoła przy Drohobyckim Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Odrodzenie” jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: