Kurs przygotowujący i egzamin certyfikatowy dla polonistów ukraińskich

Szanowni Państwo!

 

W ramach programu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) organizowany jest kurs przygotowujący i egzamin certyfikatowy dla polonistów ukraińskich.

 

Kurs i egzamin odbędzie się w Krakowie od 12 lipca: obejmuje 30 godzin zajęć. Planowane są dwie grupy: B2 i C1. Zapewniamy:

 • bezpłatne zajęcia,
 • bezpłatne zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość pokoju 1-osobowego z dopłatą i wcześniejszego zakwaterowania lub późniejszego wykwaterowania,
 • bezpłatne wyżywienie,
 • zwrot kosztów dojazdu do Krakowa do 200 zł na osobę (na podstawie biletów do Krakowa i ksera biletów powrotnych),
 • pokrycie kosztów egzaminu.

 

Egzamin planowany jest po zakończeniu kursu – w Krakowie w dniach 21/22 lipca 2018 r.

 

Oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do pracowników naukowych lub dydaktycznych ukraińskich polonistyk lub ośrodków polonistycznych, w przypadku wolnych miejsc – dla najlepszych absolwentów polonistyk ukraińskich (tych, którzy ukończyli polonistykę na Ukrainie w 2018 roku). Przewidziano 20 miejsc.

 

Regulamin:

 

 1. Program przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności dla posiadających Kartę Polaka.
 2. Program przeznaczony jest tylko dla osób, które jeszcze nie mają egzaminu certyfikatowego z jpjo (na żadnym poziomie) i zdają ten egzamin po raz pierwszy.
 3. Osoby przyjęte do programu zobowiązują się do wzięcia udziału w całym programie i podejścia do egzaminu.
 4. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 5. Termin zgłoszenia: 1 VI 2018 r.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
 7. Absolwentów polonistyk typują kierownicy polonistyk, wytypowani absolwenci wypełniają zgłoszenie samodzielnie.

 

Regulamin i formularz kursu certyfikatowego

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: