KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI. „Oświata polska na Ukrainie: perspektywy i wyzwania”

Bialo_czerw_ABC

W dniach 12-13 grudnia 2015 r. we Lwowie odbędzie się konferencja pt. „Oświata polska na Ukrainie: perspektywy i wyzwania”. Organizatorem konferencji jest Fundacja Wolność i Demokracja.

Konferencja ma być ważnym etapem ewaluacji dwuletniego projektu „Biało-czerwone ABC…” finansowanego ze środków MSZ w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”, a także analizą sytuacji bieżącej i okazją do opracowania krótkoterminowych planów na przyszłość.

Celem konferencji jest przedstawienie systemu oświaty polskiej na Ukrainie i głównych założeń strategii rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie. Także odbędzie się podsumowanie zrealizowanego projektu „Biało-czerwone ABC…” oraz wypracowanie wniosków merytorycznych i organizacyjnych na przyszłość.

Na wydarzenie już zgłosiło się ponad 100 uczestników – nauczycieli z Ukrainy biorących udział w projekcie.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: