II OGÓLNOUKRAIŃSKIE DYKTANDO JĘZYKA POLSKIEGO W KIROWOGRADZIE

Kirowograd_DJP_12 (2)23 maja 2015 r.  w Kirowogradzie pisaliśmy  II Ogólnoukraińskie Dyktando Polskie „Ja piszę, ty piszesz, my piszemy… po polsku” realizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.

Kirowograd_DJP_9 (2) Kirowograd_DJP_14 (2) Kirowograd_DJP_15 (2)Kirowograd_DJP_11 (2)

Kirowograd_DJP_3 (2)Kirowograd_DJP_1Kirowograd_DJP_2 (2)Kirowograd_DJP_6 (2)Do klasówki ortograficznej przystąpiło 116 osób.

Rejestracja rozpoczęła się o godzinie 10.00,  a zakończyła się o 11.59. Wyznaczeni wolontariusze: Olga Zubriczewa, Alina Skalewaja i Vadim Trusichin, pomagali przy wpisaniu się na listy, wręczali każdemu kartę i długopis, a następnie kierowali do sali.

Dokładnie o godzinie 12.00 wszystkich uczestników przywitała pani Maria Drozd – nauczyciel delegowany przez ORPEG, która wygłosiła słowo wstępne, przedstawiła historię pisania Dyktanda w Polsce.

Następnie zabrał głos  pan Prezes Stowarzyszenia Polaków „Polonia” im. Karola Szymanowskiego – Aleksandrer Polaczok, który zapoznał uczestników z 95 rocznicą „Paktu Piłsudski – Petlura”, odczytał pismo gratulacyjne od Fundacji Wolność i Demokracja oraz przedstawił jury.

Dyktando było sprawdzane przez jury w składzie: Aleksandrer Polaczok – prezes Stowarzyszenia, Alina Mecheda – nauczyciel języka polskiego, Maria Drozd – nauczyciel z Polski delegowany przez ORPEG.

Tekst dyktanda został odczytany 3 razy. Po zakończeniu dyktanda wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek i krótką przerwę. Mogli  też zwiedzić Bibliotekę, a po przerwie obejrzeć film pt. „Wałęsa, człowiek z nadziei”.

O godzinie 15.45 ogłoszono wyniki:

W kategorii „Dzieci i Młodzież” (dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18) zwycięzcami zostali:

  • I nagroda – tytuł „Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Euhen Balicki (16 lat)
  • II nagroda – „I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Natalia Nazarenka (17lat)
  • III nagroda  – „II Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Nikita Żaryj (17 lat)
  • Najmłodszy Uczestnik Dyktanda Języka Polskiego na Ukrainie – Zofia Gieraszczenko (9lat).

W kategorii „Dorośli” (osoby powyżej 19 roku życia) :

  • I nagroda – tytuł „Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Igor Konowalenko
  • II nagroda – „I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Olga Zubriczewa
  • III nagroda – „II Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Aleksander Baraniuk
  • Najstarszy Uczestnik Dyktanda Języka Polskiego na Ukrainie – Włodzimierz Bryczka (69 lat).

Na koniec wszyscy nagrodzeni wraz z jury zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Ogólnoukraińskie Dyktando Polskie w Kirowogradzie zapisuje się jako kolejna tradycja, która zbiera  miłośników języka polskiego w tym mieście.

Kirowograd_DJP_7 (2)

Nauczycielka języka polskiego (ORPEG)
Maria Drozd

Polska Szkoła Sobotnia w Kirowogradzie przy Stowarzyszeniu Polaków Kirowogradszczyzny “Polonia” im. Karola Szymanowskiego jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Kirowograd_DJP_14 (2)

Kirowograd_DJP_4 (2)Kirowograd_DJP_5 (2)


logotypMSZ_315x222 Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: