Fryderyk Chopin – dusza muzyki

Cherson_Ch_324 lutego 2015 roku w sobotnio-niedzielnej szkole przy Chersońskim Obwodowym Polskim Stowarzyszeniu „Polonia” odbyła się lekcja poświęcona 205 rocznicy urodzin wielkiego polskiego kompozytora i pianisty epoki romans Fryderyka Chopina.

Honorowymi gośćmi tego wydarzenia byli: prezes Polskiego Stowarzyszenia „POLONIA” Rozalia Lipińska, nauczycielka języka polskiego Barbara Włodarczyk, uczniowie szkoły.

Spotkaniu towarzyszył interesujący wykład wygłoszony przez nauczycielkę języka polskiego Annę Grek o życiu i twórczości F. Chopina, o takim gorącym uczuciu jak miłość w życiu kompozytora. Pod koniec lekcji uczniowie szkoły przygotowywali krótki występ – recytowali wiersze i grali na fortepianie.

Cherson_Ch_2Imię Chopina nie zapomniane. I dzisiaj na całym świecie organizują konkursy i festiwale Fryderyka Chopina, o nim układają wiersze, piszą powieści, kręcą filmy, a także istnieje dużo zabytków tego wielkiego kompozytora. Jego twórczość znaczy tak wiele w życiu człowieka, który kocha muzykę.

 

Nauczycielka języka polskiego
Anna Grek

Szkoła sobotnio-niedzielna przy Chersońskim Obwodowym Polskim Stowarzyszeniu „Polonia” jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: