Szanowni Państwo ! Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie zawiadamia, że informacja o Zjednoczeniu i wszystkie kolejne aktualnosci są umieszczone na nowej stronie internetowej : http://znpu.pp.ua/
Czytaj dalej

Rozporządzenie Ministerstwa Oświaty i Nauki dotyczące matury z języka polskiego w szkołach ogólnokształcących

Rozporządzenie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy o wniesienie zmian do rozporządzenia nr 940 z dnia 16 września 2015 roku  dot.  zabezpieczenia praw edukacyjnych mniejszości narodowych.nmon-451
Czytaj dalej

Przeprowadzenie ІV etapu Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej Olimpiady z języka i literatury polskiej

Departamenty  (Instytucje) Oświaty  i Nauki Obwodowych, Kijowskiej Miejskiej Państwowej Administracji, Instytuty Oświaty Podyplomowej  i Pedagogicznej informują: we Lwowie od 21 do 23 marca 2016 roku odbędzie się IV etap  Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej Olimpiady z języka i literatury polskiej. Rejestracja  uczniów będzie odbywała się : Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej , Lwów- Brzuchowice, ul. Lwowska 62. Dojazd do seminarium od dworca kolejowego autobusem №31 do przystanku hotel «Lwów», dalej z pl. św.Teodora  autobusem…
Czytaj dalej

Kurs

KURS JĘZYKA POLSKIEGO
Czytaj dalej

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie – witamy!

Zrzeszamy nauczycieli języka polskiego i przedmiotów nauczanych po polsku w przedszkolach, szkołach średnich, wyższych i punktach pozaszkolnych. Popularyzujemy wiedzę o polskiej kulturze i historii. Pomagamy podnosić kwalifikacje nauczycieli, tworzyć programy nauczania. Opracowujemy i zaopatrujemy szkoły w podręczniki i pomoce szkolne. Udzielamy pomocy metodycznej i dydaktycznej swoim członkom, przeprowadzamy konferencje…
Czytaj dalej

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie

Opracowujemy i zaopatrujemy szkoły w podręczniki i pomoce. Współpracujemy z centrami podwyższenia kwalifikacji i metodycznymi w Polsce. Sprzyjamy rozwojowi kulturowemu Polaków na Ukrainie i upowszechniamy wiedzę o związkach między naszymi narodami. Nasz adres: Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie 82 100 Drohobycz, ul. Truskawiecka 9, Obwód Lwowski. Zapraszamy do…
Czytaj dalej

Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Centrum prowadzi szkolenia metodyczne nauczycieli polskich na Ukrainie, tworzy programy nauczania, scenariusze lekcji i podręczniki. Równolegle rozwija działalność kulturalną i naukową, organizując wystawy, wernisaże i prelekcje.
Czytaj dalej

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: