Za Ojczyznę – Polskę i Ukrainę, za pokój!

Slawuta_DN_1_Słoneczny poranek, 10:00, 15 listopada 2015 roku. Jak co niedzielę, Polacy ze Sławuty i okolic gromadzą się w swojej pięknej świątyni św. Doroty aby wspólnie modlić się o pokój na Ukrainie i na całym świecie, za dusze zamarłych, ponieważ jest miesiąc listopad, dziękują za wszystkie otrzymane łaski.

Slawuta_DN_2Slawuta_DN_3 Slawuta_DN_7 Slawuta_DN_5 Slawuta_DN_6 Slawuta_DN_8 Slawuta_DN_10 Slawuta_DN_9 SLawuta_DN_11 Slawuta_DN_12 Slawuta_DN_4Główna intencją Mszy świętej tego dnia była modlitwa za Ojczyznę – Polskę i Ukrainę, za pokój. W modlitwie wiernych pamiętaliśmy o polskiej młodzieży i dzieciach, aby nigdy nie wstydzili się ojczystej mowy, historii, kultury. Modliliśmy się za poległych w obronie wolnej i suwerennej Polski i Ukrainy, za powstańców styczniowych pod Mińkowcami aby ich ofiara życia owocowała patriotyzmem współczesnych Polaków.

Następnym punktem obchodów Narodowego Swięta Niepodległości Polski w Oddziale Związku Polaków w Sławucie było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, modlitwa „Anioł Pański” przy pomniku powstańcom styczniowym w mińkowieckim lesie. Pomnik ten znajduje się 25 km od Sławuty i za możliwość odwiedzin tego szczególnego dla nas wszystkich miejsca serdecznie dziękuję panu Wiaczesławowi Sadowskiemu, całej rodzinie Sadowskich i szczególnie matce Wiaczesława-Pani Halinie Sadowskiej z Maraczówki.

Swoją drogą nauczycielki języka polskiego Polskiej Szkoły Sobotniej w Sławucie  pani Oksana Kocerbluk, pani Larysa Cybula, kierownik rodzinnego zespołu „Głos Miłości”, działającego przy Oddziale ZPU w Sławucie od marca 2015 roku pani Wiktoria Pachomowa przygotowali Akademię i zaprosili na nią członków Polskiego Towarzystwa Sławuty, rodziców dzieci uczących język polski w szkole, uczniów Szkoły Sobotniej. Najmłodszy uczestnik spotkania ma zaledwie kilka miesięcy.

Na rozpoczęcie spotkania zabrzmiał  hymn Polski  w wykonaniu „Głosu Miłości”, piosenki „Rota”, „Ojczyzno ma”, „Czerwona jarzębina”, „Bo wszyscy Polacy”,  to tylko niewielki dorobek zespołu, który został zaprezentowany tego świątecznego popołudnia. Zespół liczy około 30 osób, najmłodsza Złobin Marysieńka ma trochę ponad półtora roczku. Wiersze o wolnej Polsce, o tym, czym jest dla każdego z nas Ojczyzna, jak Ją trzeba kochać i być Jej dobrym dzieckiem – recytowali Władysława Burkowska, Karolina Opanasiuk, Katarzyna Czernecka, Anna Czajka, Mirosław Borhulewicz i inni.  Wśród najmłodszych uczniów Szkoły Sobotniej został przeprowadzony konkurs plastyczny „Moja wolna Ojczyzna”. Najlepsi otrzymali jako nagrodę farby i Dyplomy. Dyplomy też otrzymali nauczycieli języka polskiego i kierownik oraz dorośli członkowie zespołu.

Na zakończenie spotkania zostały wręczone listy – podziękowania od Konsula Generalnego RP w Winnicy Pana Tomasza Olejniczaka dla tych osób, które swoją pracą i wiedzą doprowadzili do odsłonięcia pamiątkowej tablicy i powstania pomnika w Mińkowcach. Julia Opanasiuk, Katarzyna Siewicz, Wanda Kowal, Halina Zagórska, Julij Bilecki, Piotr Naduwanyj, Jerzy Pawlenko, Maria Kowalczuk, Jerzy Wójcicki – to właśnie WAS wpisano do Polskiej historii, to właśnie WAM będą dziękować wszystkie pokolenia Polaków na Kresach i poza granicami naszej Ojczyzny. Także Dyplomy od Fundacji ,”Wolność I Demokracja”, Polonijnego portalu ,”Słowo Polskie” i „Kresowiacy” za aktywny udział w przygotowaniu uroczystości upamiętnienia powstańców styczniowych w Sławucie i Mińkowcach otzrymali uczestnicy zespołu „Głos Miłości” i najaktywniejsi członkowie organizacji i sławutczanie.

Tego dnia wśród widzów była obecna pani Nela Bondar, która obchodziła swoje Urodziny .Ciepłe i serdeczne słowa z najlepszymi życzeniami dobrego zdrowia i jeszcze wiele szczęśliwych lat otrzymała tego dnia solenizantka. 100 lat, 100 lat właśnie Jej zaśpiewali wszyscy zebrani na uroczystości.

Podziękowanie za obecność i zaproszenie na kolejne spotkania, tylko już w innym, trochę większym i bardziej przystosowanym do takich spotkań pomieszczeniu zaprosiła wszystkich obecnych Maria Kowalczuk, prezes Oddziału ZPU w Sławucie.

Prezes ZPU w Sławucie
Maria Kowalczuk

Punkt nauczania przy Związku Polaków Ukrainy w Sławucie jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: