Z RÓWNEGO DO LWOWA. Wycieczka edukacyjna

W dniu 08 listopada b. r. odbył się wyjazd uczniów szkoły sobotnio-niedzielnej, działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. W.Reymonta w Równem na  wycieczkę edukacyjną do Lwowa.

Rowne_l_1_

Lwów to miasto w którym na każdym kroku natknąć się można na ślady dawnej polskości.

Większość z dzieci byli po raz pierwszy we Lwowie, i dzięki Pani Przewodnik Halinie Wozijan która pokazała piękno tego miasta, będą tutaj wracać. Pani Halina potrafi mówić do dzieci w taki sposób, że skupia ich uwagę i nie pozwala się nudzić.

Rowne_l_3

Uczniowie zwiedzili Rynek, Ratusz Lwowski, Katedrę Łacińską, Kościół Jezuitów, Kaplicę Boimów, Basztę Prochową, pomnik A. Mickiewicza. Po obiedzie uczniowie szkoły uczestniczyli w akcji Zapal Światełko Pamięci na Cmentarzu Łyczakowskim.

Wieczorem uczestnicy wycieczki mieli okazję, w Teatrze Opery i Baletu, oglądać spektakl operowy „Cyrulik Sewilski” najznamienitszą komedię Rossiniego.

Rowne_l_2Uczestnicy wyjazdu wrócili do domów zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z wyprawy. Wycieczka przybliżyła uczniom historię Lwowa i rozbudziła zainteresowanie dziedzictwem kulturowym miasta.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Równym
Władysław Bagiński

Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. Reymonta  jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: