Wycieczka do Zamku w Radomyślu

Radomysl_3W lipcu 2014 roku 40 członków i sympatyków Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „Zjednoczenia Szlachty Polskiej” wyjechali do Radomyśla, znajdującego się we wschodniej części obwodu żytomierskiego. Celem wyjazdu była między innymi realizacja celów statutowych Zjednoczenia — promocja i odrodzenie polskiej tradycji szlacheckiej, a także krzewienie, kultywowanie języka, tradycji narodowych i kultury polskiej, poprzez zwiedzanie historycznych obiektów w obwodzie żytomierskim.

Zabytkowy kompleks historyczny „Zamek Radomyśl” – to prywatny obiekt turystyczny, powstały w latach 2007-2011 z inicjatywy znanej ukraińskiej lekarki i działaczki społecznej, dr Olgi Bohomolec. Mieści się on na terytorium starego zamku, wybudowanego w czasach I Rzeczypospolitej Polskiej.

Radomysl_4Głównym obiektem turystycznym „Zamku Radomyśl” jest stary młyn z XIX wieku, który powstał na ruinach starej papierni (1612 rok). Zamek położony jest na starej trasie królewskiej „Via Regia” prowadzącej od Hiszpanii do Rosji. Obecnie program „Via Regia” ( tak zwana Europejska Droga Kultury) obejmuje swym patronatem wszystkie zamki i inne zabytki historyczne, leżące na starym szlaku królewskim i ma za zadanie wspieranie wymiany kulturalnej i rozwoju turystyki między państwami europejskimi.

Na progach Zamku ekipę młodych żytomierzan powitał przewodnik, po czym wszyscy razem wyruszyli oglądać atrakcje Kompleksu – park krajobrazowy, Muzeum Ukraińskich Ikon Domowych, rzeźby z XVII-XIX wieku, pomnik archimandryty Ławry Kijowsko-Pieczerskiej Elizeusza i inne.

Główną atrakcją historyczną „Zamku” jest bez wątpienia Muzeum Ukraińskich Ikon Domowych. W tym Muzeum znajduje się prywatna kolekcja ikon i obrazów zbieranych przez 16 lat i odrestaurowanych przy wsparciu Olgy Bohomolec. Po Muzeum „ oprowadzał szlachciców” dyrektor Kompleksu Jurij Rudnicki.

Jest to pierwsze i jedyne na Ukrainie, a być może na całym świecie tego rodzaju muzeum. Zbiory obejmują ponad 5000 obrazów i rzeźb (prawosławne, katolickie i unickie), powstałych w XVI-XX w. w różnych częściach Ukrainy – od Zakarpacia do Słobożańszczyzny. Szczególne miejsce w zbiorach muzeum zajmuje wyrzeźbiona z kamienia ikona Św. Mikołaja, pochodząca z XII wieku.

Radomysl_5Można tu obejrzeć także kilkaset dzieł z okresu XVII-XX wieku. Wśród pamiątek jest sporo obrazów pochodzących z Huculszczyzny. W muzeum znajduje się także osiem obrazów Matki Bożej Częstochowskiej. Pięć z nich są dostępne do oglądania, inne trzy są przechowywane w archiwum.

Jurij Rudnicki powiedział, że niektóre ikony zachowały ślady sowieckiego „wojowniczego ateizmu” – wśród eksponatów muzeum znajduje się skrzynia wykonana z ikon czy też okiennica z przeciętego na pół obrazu św. Mikołaja.

– Park krajobrazowy Zamku Radomyśl powstał z uwzględnieniem współczesnych wymogów ochrony środowiska. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne została ograniczona do minimum – mówi przewodnik – Chodząc po parku można zobaczyć rzadkie gatunki roślin, wśród których są irysy, różowe i białe lilie wodne, angielskie róże ogrodowe, magnolie oraz wymieniony w tzw. Czerwonej Księdze Ukrainy orzech wodny – Trapa rossica.

W czerwcu br. w Radomyślu odbył się pierwszy chopinowski festiwal muzyki fortepianowej pod gołym niebem, w pięknej scenerii zamkowego parku. Inicjatorem festiwalu w Radomyślu była Olga Bohomolec i Polski Instytut w Kijowie.

Zwiedzając sale Zamku, przewodnik również opowiedział o znanych przedstawicielach z rodziny Bohomolec. Najbardziej znanym był Franciszek Bohomolec (1720 – 1784) — polski jezuita, komediopisarz, poeta, jeden ze współtwórców polskiego oświecenia.

Znaną osobą był także Andrzej Bohomolec (1900 – 1988), kawalerzysta brał udział w wojnach 1918-21 i 1939-45, żeglarz. On był pierwszym Polakiem, który przepłynął Ocean Atlantycki na jachcie żaglowym.

Radomysl_6Członkowie Zjednoczenia Szlachty Polskiej byli pod wielkim wrażeniem od zwiedzania Kompleksu Historyczno-Kulturalnego w Radomyślu. Karina Jesypenko, nowy członek Zjednoczenia Szlachty Polskiej podzieliła się wrażeniami z wycieczki: „Zrobiliśmy wiele zdjęć, spacerowaliśmy po pięknym parku i zobaczyliśmy unikatowe ikony i obrazy. Nasz przewodnik, Jurij Rudnicki był wspaniale zorientowany w historii zamku i ludzi z nim związanych”.

Anna Denysiewicz

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: