Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałaniu

Proponujemy Państwa uwadze jeszcze jedną publikację poświęconą wojnie propagandowej, którą tez można pobrać klikając na poniższy link z nazwą publikacji.

 

„Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania w międzynarodowym środowisku medialnym  w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego
w sprawie unijnej komunikacji strategicznej„

 

Fundacja Wolność i Demokracja w 2017 roku zrealizowała projekt „Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania w międzynarodowym środowisku medialnym w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej komunikacji strategicznej”.

 

Jako uważni obserwatorzy wydarzeń międzynarodowych od kilku co najmniej lat obserwujemy zmasowany atak rosyjskiej machiny propagandowej, która czynnie realizuje politykę Kremla, wprowadzając do przestrzeni publicznej dezinformację, manipulację rzeczywistością czy propagandę.

W odpowiedzi na te niepokojące działania Parlament Europejski przyjął rezolucję (23.11.2016) w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie państw trzecich autorstwa polskiej europosłanki Anny Fotygi.

Ideą projektu było scharakteryzowanie i zdefiniowanie zjawiska nazywanego „ruskim mirem”, „wojną propagandową”, „wojną hybrydową” oraz w kontekście rezolucji opracowanie sposobów i form nowej komunikacji strategicznej w regionie państw Partnerstwa Wschodniego.

W publikacji znajdą Państwo prace wybitnych medioznawców z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: prof. Grzegorza Łęcickiego, prof. UKSW Piotra Drzewieckiego, dr Magdaleny Butkiewicz oraz dra Piotra Łuczuka.

Do współpracy przy monitoringu mediów w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie zaprosiliśmy ekspertów praktyków: Jakuba Biernata, Cezarego Golińskiego i Siarhieja Pieliasę z Telewizji Biełsat oraz Antoniego Radczenkę z portalu zw.lt.

 

Wszystkim zainteresowanym tematem polecam stronę poświęconą projektowi: http://wid.org.pl/?s=wojna+propagandowa

 

Koordynator: Małgorzata Wójcik

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar Wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017.

 

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: