WARSZTATY W ŻYTOMIERZU

  • Olga Banit,
  • Anna Tarkowska,
  • Anna Semenec

W ramach projektu Biało-czerwone ABC: Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie (wparcie szkół sobotnio-niedzielnych) 6 listopada 2016 r. w Żytomierzu odbyły się III warsztaty w grupach RUN. Udział w nich wzięli uczniowie, rodzice i nauczycieli (po dwaj przedstawiciele od każdej grupy) z sobotnio-niedzielnych szkół Żytomierza i obwodu Żytomierskiego, a mianowicie, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Centrum Polskie (Żytomierz), Obwodowa organizacja społeczna „Studencki Klub Polski” (Żytomierz), Szkoła wiedzy o Polsce przy ŻOMPO Związek Szlachty Polskiej (Żytomierz), Szkola Sobotnia przy Polskim Kulturalno-Oswiatowym Towarzystwie im. J. Lublińskiego (Nowograd-Wołyński), Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polakόw im. Juliusza Słowackiego (Nowa Borowa, Wołodarsko-Wołyński rejon), Polska szkółka przy Wołodarsko-Wołyńskim Rejonowym Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków im. Władysława Reymonta.

Celem ogólnym projektu jest poznanie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli nt. ich postrzegania współpracy w ramach funkcjonowania KOCE. Pierwszy raz spotkaliśmy się 23 wrseśnia na warsztacie integracyjnym, na którym ustaliliśmy kontrakt, zgodnie uznaliśmy, że zależy nam na wypracowaniu jaknajlepszych efektów w projekcie.

zytomierz1

 

Później 30 października każda z grup wzięła udział w II warsztatach tz. jednorodnych (osobno rodzice, osobno uczniowie i osobno nauczycieli), podczas których dyskutowaliśmy o tym jak wygląda współpraca w każdym KOCE, tworzyliśmy wizję wymarzonej szkoły. Efektem przeprowadzonych debat i wyprowadzonych wniosków została lista szeregu działań, które warto by było zrealizować.

zytomierz2     zytomierz3zytomierz4     zytomierz5zytomierz6     zytomierz7zytomierz8     zytomierz9zytomierz10    zytomierz11

 

Podczas III warsztatów 6 listopada uczestnicy podzielili się wnioskami całego środowiska uczniów/rodziców/nauczycieli, którzy pracowali ze sobą na II warsztatach, oraz wybrali jedno działanie do realizacji. Inne działania zaplanowali realizować w dłuższej perspektywie czasu. W tym celu każdy KOCE stworzył swój Szkolny Program Aktywnej Współpracy.

zytomierz12       zytomierz13

zytomierz14

 

Warsztaty w grupach RUN w Żytomierzu wywołały pozytywne emocje: bardzo się spodobało wszystkim ćwiczenia „Karty” i „Piłka Iwony”, rozplatanie węzła, podskok do nieba, odczytanie głasków.

zytomierz15      zytomiierz16zytomierz17      zytomierz18

 

Na koniec wszyscy razem tańczczyli Belgijkę!

https://www.facebook.com/gannusya/videos/1274965925897135/

zytomierz19

Рodsumowujóс warsztaty, dziękujmy wszystkim uczesnikom za wspólną pracę, zapowiadamy swoją gotowość do konsultowania zadań wdrożeniowych i – do spotkania na konferencji w grudniu.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja” pod patronatem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękujemy za pomoc Lilii Luboniewicz, Andrzejowi Pery, Zofii Domaradzkiej-Grochowalskiej, Marcie Wołosiewicz.

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: