Udział w warsztatach «Sieć współpracy i samokształcenia doradców metodycznych/konsultantów z Dolnego Śląska»,

„… mistrz nie jest kimś, kto czegoś uczy, mistrz to ktoś, kto zachęca ucznia, aby odkrył to, o czym już wie„
– Paulo Coelho,

Podczas wizyty studyjnej, zorganizowanej Fundacją Wolność i Demokracja w ramach Programu «Biało-czerwone ABC» 15-19 pażdziernika 2016 roku uczestniczyłyśmy w Konferencji «Sieć doradców metodycznych Dolnego Śląska». Organizatorzy tej konferencji – Powiat Wołowski, Kuratorium oświaty we Wrocławiu, Powiatowy Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej w Wołowie.
Zwłaszcza uczestniczyłyśmy w warsztatach «Sieć współpracy i samokształcenia doradców metodycznych/konsultantów z Dolnego Śląska», które odbywały się w Zamku w Bagnie 18.10.2016 r.
Najpierw spotkanie zaczęło się z przywitania doradców i ekspertów przez Dyrektora Krystynę Adaśko i koordynatora sieci Danutę Haller,

1

Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- Panią Małgorzatę Sandecką.

2

Także w warsztatach uczestniczył Pan starosta Władysław Boczar.

3

Prowadząca warsztaty pani Ewa Drozd powiedziała o sposobach motywowania uczestników sieci współpracy i samokształcenia do aktywnej pracy.

4

Prezentowała wyniki 10-letnich badań na Uniwersytecie w Michigan, które wykazały, że prace i działania prospołeczne w znaczny sposób nie tylko nadają sens życiu, co pozwala z kolei przetrwać trudne momenty, ale także redukują stres i pozytywnie wpływają na –UWAGA,  praktycznie wszystkie wyniki medyczne.

5

Przeanalizowana była teoria potrzeb Maslowa. Według tej analizy motywacja dla nauczycele powinna być taką.

– Wzbudzanie zaufania nauczycieli do samych siebie dzięki zaakceptowaniu ich takimi jakimi są.

– Zapewnienie nauczycielom poczucia bezpieczeństwa przez zrozumienie ich indywidualności.

– Zachęcanie nauczycieli do wglądu w samych siebie i swoje sprawy.

– Zachęcanie nauczycieli do formułowania celów związanych z własnym rozwojem.

6

– Pomóż nauczycielom w pełni wykorzystywać własny potencjał. Przyłapuj ich na tym, ze robią coś dobrze.

– Nauczyciele, którzy pozytywnie o sobie myślą osiągają dobre rezultaty.

– Wszyscy nauczyciele są potencjalnie wybitni. Niektórzy nauczyciele pozornie wydają się mierni. Nie daj się zwieść pozorom.

7

Dla motywaci niezbędnym jest także poczucie wpływu.

8

Dziękuję za nadaną informację i zdęcia koordynatorowi Sieci doradców metodycznych Danutę Haller.

Wykorzystano materiały z prezentacji trenera Ewy Drozd.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: