VIII Kongres Związku Polaków w Kijowie

19 listopada w Kijowie odbył się zjazd Polaków, zrzeszonych w polskich organizacjach społecznych pod egidą Związku Polaków na Ukrainie. W spotkaniu zamiast przewidywanych 65 delegatów wzięło udział 105.

Podczas głosowania za prezesa organizacji większość głosów oddano Antoniemu Stefanowiczowi, obecnemu prezesowi ZPU.

Kongres zorganizowano na sali konferencyjnej Kijowskiej Szkoły Jazzowej. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, senator Robert Dowhan, konsul KG RP w Kijowie Tomasz Dederko, przedstawiciele ukraińskiego resortu kultury Mychajło Paniuk, Kongresu Mniejszości Narodowych Ukrainy i inni honorowi goście, w tym duchowieństwo.

W słowie powitalnym ambasador zapewnił, że polski rząd i polskie służby dyplomatyczne nadal będą wspierały rozwój kultury i tradycji polskich wśród osób polskiego pochodzenia na Ukrainie. Przypomniał o niedawnym odsłonięciu w Charkowie tablicy memorialnej, upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz o powiązaniach własnej rodziny z tym wielkim Polakiem.

– Na następny rok planujemy kontynuowanie programów wsparcia Polaków, rozsianych na całym świecie. Jeden z priorytetów na rok następny – budowa Domu Polskiego we Lwowie – zaznaczył senator z Komisji Łączności z Polakami za Granicą Robert Dowhan.

Każdy delegat, reprezentujący polskie organizacje z centralnej, południowej, północnej i wschodniej części Ukrainy, otrzymał indywidualny mandat dla głosowania, który wykorzystywano za każdym kolejnym głosowaniem. Po wybraniu prezydium Kongresu, jego przewodniczącej (Natalia Szumlańska) oraz komisji skrutacyjnej rozpoczęła się najważniejsza część spotkania – wybory prezesa. Po burzliwych debatach i głosowaniu prezesem ponownie został Antoni Stefanowicz.

Posiedzenie członków Związku Polaków urozmaicali swoimi występami zespół jazzowy, działający przy Kijowskiej Szkole Jazzowej oraz zespół artystyczny „Polanie znad Dniepru”.

Oprócz wyborów prezesa i członków zarządu podczas Kongresu poruszano także inne ważne pytania organizacyjne, m.in.  zmiany statutowe, które obowiązują wszystkie organizacje społeczne na Ukrainie, możliwość wpisania narodowości „Polak” w ukraiński dowód osobisty, problemy Polaków na Donbasie i inne ważne sprawy.

Członkami zarządu zostało 21 osób ze wszystkich regionów Ukrainy.

http://www.slowopolskie.org/

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: