Scenariusz lekcji języka polskiego w 6 klasie „KRAKÓW- DAWNA STOLICA POLSKI. WYMIANA SAMOGŁOSEK”.

 

Ludmiła Antonienko, Kijów

Scenariusz lekcji języka polskiego w 6 klasie

 „KRAKÓW- DAWNA STOLICA POLSKI.  WYMIANA SAMOGŁOSEK”.

Cele:

 • utrwalenie casowników czasu przeszłego;
 • utrwalenie umiejętności układać krótkie dialogie;
 • utrwalanie pojęć: samogłoska, spółgłoska, wymiana;
 • utrwalenie nawyków analizy i syntezy dźwiękowej oraz wzrokowo – słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności układania zdań;
 • kształtowanie umiejętności poprawnego czytania;
 • nauka wumiany samogłosek przy tworzeniu nowych wyrazów lub przy odmianie;
 • rozumienie treści tekstu przez czytanie w milczeniu oraz słuchanego przez nagranie;
 • kształcenie umiejętności konstruowania wypowiedzi na podany temat;
 • rozrzyrzenie wiedzy o Polskie, zaintereresowanie tym krajem;
 • rozwijanie komunikatywnych umiejętności;
 • wychowanie nawyków zachowania pod czas wykonywania wspólnych zawdań.

Materialy dydaktyczne:

scenariusz, prezentacja, żutnik, komputer, kartki z tekstom o Krakowie, podręcznik 6 klasa, zeszyty, słowniki, kartki ze sposobami podróży, testy, kartki czysty, nagranie pt. „Krakowiak” , „Legenda o smoku wawelskim”.

 

PRZEBIEG LEKCJI:

 

 1. Powitanie.
 2. Fonetyczna rozgrzewka:
  „Król Karol
  kupił królewnie Karolinie
  korale koloru kolorowego”.
 1. Sprawdzanie pracy domowej:

–  Liczymy się do siódemky|szóstky i łączymy się w pary.

Dialog:  „Podróż do Lwowa”

Dyktando (pod dyktowanie zapisać czasowniki czasu przeszłego)

 1. – Jakie miasto ukryło się w ten trajkotałce?

(skerowanie do tematu lekcji)

 1. Temat lekcji: „Kraków- dawna stolica Polski.

                          Wymiana samogłosek.”

( zapisać temat lekcji)

– W jaki sposób moźna podróźować?

5

 1. Przeczytać tekst na kartce,  odpowiadać na pytania:

Jakie nosi nazwę miasto Kraków?

-Jaka rzeka płynie przez Kraków?

– Co możecie powiedzieć o największem w Polsce dzwonie?

-Jaki znany uniwersytet jest tutaj?

-Jaki jeszcze znany miejsca są w Krakowie?

(czytać z tekstu)

 1. Slajdy osobliwościej Krakowa.

– Z jakimy zabytkami  jeszcze poznali się ze slajdów?

 1. Krakowiak – znany polski taniec narodowy

 (fragment wideo)

 1. Ruchawka „ Tańczymy razem” (2-3 taniecznych ruchów)
 1. -Jak nazywają się mieszkańcy Krakowa?

-Jak nazywa się mieszkaniec Krakowa?

-Jak nazywa się mieszkanka Krakowa?

(krakowianie, krakowianin , krakowianka)

– Wpisać do słowników.

 1. Od jakiego słowa pochodzą wyrazy:

…….?- krakowianie,krakowianin, krakowianka, krakowiak.

 1. Co stało się z ó w tematach wyrazów?

Kraków krakowianie, krakowianin, krakowianka .

 1. Wymiana samogłosek

W języku polskim tak samo jak w języku ukraińskim często występuje wymiana samogłosek przy tworzeniu nowych wyrazów lub przy odmianie.

Najczęszciej zachodzą wymiany:

                            A – E (las – w lesie, miasto – w mieście)

                            O – E (nosić – nieść, wesioły – weseli)

O – ó (pole – pól, robić – zrób, soli – sól)

                             Ę –  Ą (zęby – ząb, miesięcy – miesiąc)

                             E – sp.  ( rynek – rynku, pies – psa)

 1. Odegranie wymiany samogłosek”:

-Jestem samogłoską …….

– Jestem samogłoską……

– Samogłoska …… wymieni  samogłoskę ……

(wymienić miejscami)

Nazwać przykłady wyrazów w pożądku wymiany

 1. Zadanie do napisania:

(Podręcznik str. 60, ćwiczenie 29).

 1. Przeczytaj słowa i pomyśl,  o co chodzi w legendzie?
 1. smok , 2. król Krak, 3. szewczyk, 4. Wawel,   5. pękł ,
 2. jama pod zamkiem, 7. śmiałek.

„Legenda o Smoku Wawelskim”

(wideo)

 4

Napisanie testów do treści legendy.

 1. Praca domowa:

– Plan do tekstu (str.46-48 podręcznika).

       – Ułożyć zdanie z wyrazami: Kraków, krakowianie, krakowiak.

 1. Analiza lekcji:

– Jaki samogłoski zachodzą wymiany przy tworzeniu nowych wyrazów lub przy odmianie ?

– O jakich zabytkach Krakowa poznali się?

– Czy macie marzenie pojechać do Polski, do Krakowa,

studiować w Uniwersytecie Jagiellońskim?

6

 1. Ocenianie uczniów.

 

 

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: