Biesiada Polonistyczna we Lwowie

W dniach 18-21 listopada odbyło się we Lwowie spotkanie uczestników projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja”, w tym 10 stypendystów tegorocznej edycji. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach metodycznych dla nauczycieli (18 XI), spotkaniu stypendystów i Biesiadzie Polonistycznej (19 XI) oraz konferencji naukowej z okazji 190-lecia powstania polonistyki lwowskiej (20-21 XI).

Jest już skromną, bo dopiero dwuletnią J tradycją, że uczestnicy Projektu spotykają się corocznie w jednym z ośrodków polonistycznych (w 2015 roku był to Kijów, Uniwersytet im. T. Szewczenki), by podsumować rok działań w ramach Projektu, stypendyści przedstawiają efekty swojej pracy, wspólnie zastanawiamy się, co dalej z Projektem, jakie działania zaplanować na rok przyszły. W tym roku stypendyści mieli przygotować bibliografie prac polonistycznych w swoich ośrodkach. Efekty ich pracy są w opracowaniu i już niedługo będą ogólnie dostępne dla wszystkich piszących prace polonistyczne, nie tylko na Ukrainie. Jest to dorobek zaiste imponujący, w większości niestety nieznany środowisku polonistycznemu w Polsce, ale też w innych ośrodkach polonistycznych za granicą, w tym na samej Ukrainie.

Celem tegorocznego spotkania była też integracja środowiska polonistycznego: nauczycielskiego (w Biesiadzie brało udział 30 nauczycieli zebranych na warsztatach metodycznych), naukowego z Ukrainy (stypendyści, inni uczestnicy Projektu) oraz naukowego z Polski – na konferencję naukową przybyło wielu naukowców z prawie wszystkich ośrodków polonistycznych w Polsce. W niezobowiązującej atmosferze Biesiady była okazja, by się lepiej poznać, porozmawiać, nawiązać kontakty – tak też się stało.

dr Jerzy Kowalewski
koordynator Projektu|
[email protected]


Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: