UPS w Równym: „Śladami Artystów z Wielkopolski”

Rowne_1Po raz kolejny w tym roku młodzież z Ukraińsko-Polskigo Sojuszu im. Tomasza Padury w Równym wzięła udział w Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży, która odbyła się w Żarach.

Pod hasłem „śladami artystów” młodzież odkrywała specyficzne piękno okolic oraz historię miasta. Stara piekarnia i tradycyjne procesy pieczenia, ogrody Mużakowskie w Łęknicy, decollage, spotkanie z władzami miasta, wycieczka do Karpacza i na koniec spotkanie z artystą – rzeźbiarzem były pretekstem do szukania wspólnych zainteresowań i pasji.

Ponieważ z UPS przyjechali głównie studenci architektury – strona Ukraińska zaproponowała blok tematyczny pt. „Architektura zbliża kultury”. Jednym z zadań dla uczestników było odszukanie miejsca z fotografii w mieście i  zrobienie sobie przy nim śmiesznego zdjęcia.

Wieczorami, w ramach zajęć językowych młodzież grała „Mafię” i „Czarne Historie”. Gry te, jak się okazało, również łączą kultury i podczas wymiany były „wspólnym mianownikiem” dla młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Nauczycielka języka polskiego i historii Polski
Ewa Mańkowska

Punkt nauczania języka polskiego przy Organizacji Pozarządowej „Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury” w Równym jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: