Umowa o współpracy pomiędzy Ministerstwem oświaty i nauki Ukrainy i Ministerstwem Edukacji Narodowej RP Polskiej

UA-PL_1Szanowni Państwo,
przedstawiamy waszej uwadze treść umowy o współpracy pomiędzy Ministerstwem oświaty i nauki Ukrainy oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej RP Polskiej, realizowanej w dziedzinie oświaty Ukrainy i Polski. Umowa była zawarta 19 stycznia 2015 r.

 


 УГОДА 

між Міністерством освіти і науки України та Міністром національної освіти Республіки Польща про співробітництво в галузі освіти

Дата підписання: 19.01.2015
Дата набрання чинності для України: 19.01.2015

Міністерство освіти і науки України і Міністр національної освіти Республіки Польща, (далі «Сторони»),

підтримуючи подальший розвиток співробітництва та обміну досвідом у галузі освіти;

спираючись на положення Договору між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, вчиненого у м. Варшаві 18 травня 1992 року,

керуючись положеннями Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, вчиненого у м. Києві 20 травня 1997 року,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони на основі взаємності та принципів рівності співпрацюватимуть, приділяючи особливу увагу таким питанням:

 1. Обмін інформацією про системи освіти, плани їх розвитку та напрямки реформування.
 2. Підвищення кваліфікації (професійне удосконалення) кадрів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, в тому числі культурно-освітніх центрів, які створені громадськими організаціями польської національної меншини в Україні та дошкільних закладів, шкіл та освітніх установ в Республіці Польща за спеціальностями, що є предметом обопільної зацікавленості, у тому числі, працівників у сфері управління освітою.
 3. Розвиток і підвищення рівня викладання української мови в Республіці Польща та польської мови в Україні.
 4. Забезпечення представникам національних меншин – польської в Україні і української в Республіці Польща – умов для вивчення рідної мови та навчання рідною мовою в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, в тому числі культурно-освітніх центрах, які створені громадськими організаціями польської національної меншини в Україні, та дошкільних закладах, школах та освітніх установах в Республіці Польща.
 5. Сприяння проведенню зацікавленими установами спільних заходів, зокрема, конференцій, симпозіумів, олімпіад і конкурсів для молоді тощо.
 6. Розвиток безпосередніх зв’язків і співпраці між дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними навчальними закладами, в тому числі культурно-освітніми центрами, які створені громадськими організаціями польської національної меншини в Україні, та дошкільними закладами, школами та освітніми установами в Республіці Польща, відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 2

Сторони забезпечать представникам української національної меншини, які проживають на території Республіки Польща, та польської національної меншини, які проживають на території України, умови для навчання рідною мовою, вивчення цієї мови, а також національної історії, географії і культури в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, у тому числі культурно-освітніх центрах, які створені громадськими організаціями польської національної меншини в Україні, та дошкільних закладах, школах та освітніх установах в Республіці Польща, а також сприятимуть підвищенню рівня викладання цих предметів.

З цією метою:

 1. Буде створена спільна Консультаційна Комісія з питань освітипредставників української національної меншини в Республіці Польща та польської національної меншини в Україні, до складу якої входитимуть по 3 особи від кожної Сторони, а також представник національної меншини кожної із Сторін в якості спостерігача. Засідання Комісії відбуватимуться один раз на рік в державах Сторін по черзі. Терміни проведення засідань Сторони узгоджуватимуть дипломатичними каналами.

Сторона, що направляє, відповідно до свого законодавства сплачує всі витрати, пов’язані з відрядженням, включаючи дорожні витрати своїм фахівцям до місця призначення та у зворотному напрямку, придбання медичного страхового полісу, а також кошти на утримання та проживання.

 1. Сторони відповідно до свого законодавства взаємодіятимуть у питанні працевлаштування вчителів (вихователів) з України у дошкільних закладах, школах та освітніх установах Республіки Польща, а також вчителів (вихователів) з Республіки Польща у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та сприятимуть запрошеним з Республіки Польща до співпраці в позашкільних навчальних закладах, в тому числі культурно-освітніх центрах, які створені громадськими організаціями польської національної меншини в Україні.
 2. Органи управління освітою в Україні та органи місцевого самоврядування в Республіці Польща в якості Сторони, що приймає, забезпечать вчителям (вихователям) дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів в Україні та вчителям (вихователям) дошкільних закладів, шкіл та освітніх установ в Республіці Польща, які запрошені в рамках цієї Угоди:

а) заробітну плату та оплачувану відпустку відповідно до законодавства Сторони, що приймає;

б) надання допомоги в оформленні необхідних документів, пов’язаних із працевлаштуванням вчителів (вихователів), у тому числі легалізація перебування, отримання дозволу на роботу тощо відповідно до законодавства Сторони, що приймає;

 1. c) органи управління освітою в Україні сприятимуть запрошеним до співпраці в позашкільних навчальних закладах, у тому числі культурно-освітніх центрах, які створені громадськими організаціями польської національної меншини в Україні, в оформленні необхідних документів, пов’язаних з легалізацією перебування відповідно до законодавства України.
 2. Учителі (вихователі), які направляються Сторонами на роботу згідно з пунктом 2цієї статті повинні мати медичний страховий поліс дійсний на території Сторони, що приймає. Медичне обслуговування здійснюється відповідно до законодавства Сторони, що приймає.
 3. Учителі (вихователі) з України, які направляються на роботу до Республіки Польща, самостійно сплачують витрати на придбання медичного страхового полісу. Польська Сторона забезпечує вчителям (вихователям), які направляються на роботу до України відшкодування витрат на придбання медичного страхового полісу.
 4. Дорожні витрати до місця роботи та у зворотному напрямку бере на себе Сторона, що направляє або вчителі сплачують самостійно.
 5. Відповідно до замовлень органів управління освітою в Україні та органів місцевого самоврядування в Республіці Польща, Сторони зобов’язуються до кінця лютого кожного навчального року надсилати запрошення для вчителів (вихователів) із України та Республіки Польща на наступний навчальний рік.
 6. Сторони здійснюватимуть обмін інформацією щодо стану вивчення української мови та навчання українською мовою в Республіці Польща, а також вивчення польської мови та навчання польською мовою в Україні відповідно до законодавства держав-Сторін та визначатимуть напрямки двостороннього співробітництва.

Стаття 3

Сторони сприятимуть підготовці вчителів рідної мови, підвищенню їх кваліфікації, а також удосконаленню знання мови вчителями інших предметів, що вивчаються цією мовою.

З цією метою:

 1. Сторони співпрацюватимуть з питань організації на території Республіки Польща курсів професійної підготовки (підвищення кваліфікації), для вчителів української мови та інших предметів, що вивчаються цією мовою в Республіці Польща, за участю викладачів з України, і на території України курсів підвищення кваліфікації (професійної підготовки), для вчителів польської мови та інших предметів, що викладаються цією мовою в Україні, за участю викладачів з Республіки Польща, відповідно до замовлення органів управління освітою в Україні та органів місцевого самоврядування в Республіці Польща.
 2. Українська Сторона направить, а Польська Сторона відповідно до своїх можливостей, прийме вчителів польської мови та інших предметів, що вивчаються цією мовою, на курси підвищення кваліфікації (професійної підготовки).
 3. Польська Сторона направить, а Українська Сторона відповідно до своїх можливостей, прийме вчителів української мови та інших предметів, що вивчаються цією мовою, на курси підвищення кваліфікації (професійної підготовки).
 4. Сторони визнаватимуть документи про закінчення курсів підвищення кваліфікації (професійної підготовки), виданих відповідно до пунктів 1-3 цієї статті, в Україні та Республіці Польща.
 5. Сторони направляють вчителів на курси підвищення кваліфікації (професійної підготовки) відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 4

З метою задоволення освітніх потреб представників української національної меншини в Республіці Польща та польської національної меншини в Україні, Сторони сприятимуть забезпеченню дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, в тому числі культурно-освітніх центрів, які створені громадськими організаціями польської національної меншини в Україні, та дошкільних закладів, шкіл та освітніх установ в Республіці Польща підручниками і дидактичними матеріалами.

Стаття 5

Сторони підтримуватимуть українсько-польське співробітництво з підготовки матеріалів, необхідних для вивчення української та, відповідно польської мов, як мов національних меншин, а також сприятимуть обміну електронними навчальними контентами.

Стаття 6

 1. Сторони продовжуватимуть співпрацю в рамках спільної Українсько-польської комісії експертів з питань удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії обох країн.
 2. Засідання Комісії проводитимуться раз на рік, почергово в Україні та Республіці Польща.
 3. Сторона, що направляє, відповідно до свого законодавства сплачує всі витрати, пов’язані з відрядженням, включаючи дорожні витрати своїм фахівцям до місця призначення та у зворотному напрямку, придбання медичного страхового полісу, а також кошти на утримання та проживання.

Стаття 7

 1. Сторони сприятимуть налагодженню безпосередньої співпраці між дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними навчальними закладами, в тому числі культурно-освітніми центрами, які створені громадськими організаціями польської національної меншини в Україні, та дошкільними закладами, школами, освітніми установами та культурно-освітніми товариствами української національної меншини в Республіці Польща, в тому числі в прикордонних регіонах, проведенню спільних культурних і спортивних заходів, обміну групами учнів та вчителів, а також створюватимуть умови для ініціювання спільних дій, направлених на взаємне зближення, подолання стереотипів у сприйнятті спільної історії та в сучасних стосунках.
 2. Організаційні та фінансові питання узгоджуватимуться безпосередньо між зацікавленими установами.

Стаття 8

Сторони розвиватимуть співпрацю у галузі освіти в рамках проектів та освітніх програм, які реалізуються регіональними та міжнародними організаціями, зокрема, в рамках співпраці з Радою Європи, ОБСЄ та ЮНЕСКО.

Стаття 9

Ця Угода не виключає можливості реалізації інших заходів, попередньо узгоджених Сторонами, але не охоплених цією Угодою.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діє протягом 5 років.

Строк дії цієї Угоди автоматично продовжується на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не менш, ніж за 6 місяців до закінчення чергового п’ятирічного періоду не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про своє бажання припинити дію цієї Угоди.

Заходи, які були розпочаті на підставі положень цієї Угоди протягом строку її дії, продовжуватимуться до їх завершення незалежно від закінчення дії цієї Угоди.

Учинено в м. Києві 19 січня 2015 року у двох однакових примірниках, кожний українською та польською мовами, при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу.

Міністерство освіти
і науки України

(підпис)

Міністр національної освіти
Республіки Польща

(підпис)


Pobierz
Umowa o współpracy w dziedzinie oświaty pomiędzy Ministerstwem oświaty i nauki Ukrainy i Ministerstwem Edukacji Narodowej RP Polskiej

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: