Zarys szkolnictwa polskiego na Ukrainie

Powszechnie wiadomo, czym jest istnienie i rozwój własnego szkolnictwa dla każdej mniejszości narodowej — jest najważniejszą formą jej bytu i roz­woju. Żadna mniejszość narodowa nie ma szans na przetrwanie i zachowa­nie własnej tożsamości bez dobrze zorganizowanego szkolnictwa umiejscowionego w strukturach prawnych i oświatowych kraju zamieszkania. Dlate­go istnienie i…
Czytaj dalej

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie – witamy!

Zrzeszamy nauczycieli języka polskiego i przedmiotów nauczanych po polsku w przedszkolach, szkołach średnich, wyższych i punktach pozaszkolnych. Popularyzujemy wiedzę o polskiej kulturze i historii. Pomagamy podnosić kwalifikacje nauczycieli, tworzyć programy nauczania. Opracowujemy i zaopatrujemy szkoły w podręczniki i pomoce szkolne. Udzielamy pomocy metodycznej i dydaktycznej swoim członkom, przeprowadzamy konferencje…
Czytaj dalej

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie

Opracowujemy i zaopatrujemy szkoły w podręczniki i pomoce. Współpracujemy z centrami podwyższenia kwalifikacji i metodycznymi w Polsce. Sprzyjamy rozwojowi kulturowemu Polaków na Ukrainie i upowszechniamy wiedzę o związkach między naszymi narodami. Nasz adres: Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie 82 100 Drohobycz, ul. Truskawiecka 9, Obwód Lwowski. Zapraszamy do…
Czytaj dalej

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: