Szkoła podstawowa – ćwiczenia z gramatyki

Autor:
Agnieszka Ciesielska, szkoła podstawowa – ćwiczenia z gramatyki

Na miejscu leśniczówki stoi teraz dom z cegły. Jego okna wychodzą na ogród, który porastają wysokie trawy. Stare ławki zaś obrósł mech i dzika róża. Niedaleko stąd do lasu. Przechadzając się tamtędy wspominałem wczoraj starego leśniczego.

Zadanie 1.
Zdanie bliskoznaczne do Na miejscu leśniczówki będzie stał dom z cegły to :
a) Na miejscu leśniczówki stał dom z cegły.
b) Na miejscu leśniczówki stanie dom z cegły.
c) Na miejscu leśniczówki stoi dom z cegły.
d) Na miejscu leśniczówki postawiono dom z cegły.

Zadanie 2.
Para wyrazów o podobnym znaczeniu to :
a) leśniczówka – dom
b) ogród – las
c) mech – róża
d) cegły – okna.

Zadanie 3.
Dom z cegły to :
a) dom ceglasty
b) dom ceglany
c) dom cegłowy
d) dom cegiełkowy.

Zadanie 4.
Zaimek jego w tekście odnosi się do rzeczownika:
a) ogród
b) leśniczówka
c) dom
d) płot.

Zadanie 5.
Wychodzić w okna wychodzą na ogród znaczy:
a) iść w jakimś kierunku
b) udać się gdzieś
c) być zwróconym w jakimś kierunku
d) wydostać się skądś.

Zadanie 6.
Zwrot przeciwstawny do stare ławki to :
a) świeże ławki
b) młode ławki
c) nowe ławki
d) nowoczesne ławki.

Zadanie 7.
Poprawna wersja trzeciego zdania z tekstu brzmi:
a) Stare ławki zaś obrosła dzika róża i mech.
b) Stare ławki zaś obrosły mech i dzika róża.
c) Stare ławki zaś porósł mech i dzika róża.
d) Stare ławki zaś obrósł mech i dzika róża.

Zadanie 8.
Wyraz bliskoznaczny do niedaleko to:
a) daleko
b) blisko
c) dalej
d) bliżej

Zadanie 9.
Przymiotnik w podkreślonym zdaniu to:
a) tamtędy
b) wczoraj
c) stary
d) leśniczy.

Zadanie 10.
Zaimki stąd, tamtędy odnoszą się do:
a) czasu
b) miejsca
c) osoby,
d) ilości.

Zadanie 11.
W ostatnim zdaniu przecinek należy postawić przed wyrazem:
a) tamtędy
b) wspominałem
c) wczoraj
d) starego.

Zadanie 12.
Zastosowany w zdaniu wyraz przechadzając informuje o tym, że:
a) przechadzka i wspomnienia są od siebie niezależne
b) przechadzka i wspomnienia dotyczą tego samego czasu
c) wspomnienia wynikają z odbytej tydzień temu przechadzki
d) przechadzka jest skutkiem wspomnień.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: