STUDENCI Z ŁUCKA, IWANO-FRANKOWSKA I CHEŁMA SZUKALI WSPÓLNYCH WARTOŚCI

W połowie października w ramach polsko-ukraińskiego projektu wymiany «Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości» młodzież z Wołynia i Podkarpacia odwiedziła Chełm.

W ramach działalności Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podpisano umowę o współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie i dwiema uczelniami z Ukrainy Zachodniej (Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym imienia Łesi Ukrainki i Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym imienia Wasyla Stefanyka). Dzięki tej umowie powstał projekt «Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości», skierowany na integrację kultury polskiej i ukraińskiej, badanie historii, tradycji, systemu zwyczajów ludowych i folkloru. Do udziału zaproszono 50 uczestników z Ukrainy i Polski.

phoca_thumb_l_obmin_molodi_projekt_4-jpg
W dniach 17–21 października 2016 r. w Chełmie odbyło się spotkanie ukraińskich i polskich studentów. Ukrainę prezentowały dwie grupy: po 10 studentów ze Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki na czele z kuratorem Zorianą Maciuk i z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka na czele z Ołeną Budnik. Kierownikiem projektu na wołyńskiej uczelni była pani docent katedry filologii i metodologii edukacji podstawowej Maria Fenko. Dobre warunki pobytu w Polsce grupie ukraińskiej zapewnili rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Arkadiusz Tofil i profesor Piotr Mazur.
W pierwszym dniu, po poczęstunku przy wieczorowym ognisku, delegacje omówiły pytania organizacyjne. «Bardzo mi się spodobało miejsce pobytu, ciepły klimat. Nieformalne spotkanie przy ognisku, ukraińskie piosenki pod melodyjne dźwięki gitary ułatwiały tworzenie przyjaznych stosunków między Ukraińcami i Polakami» ‒ powiedział Wiktor Rybarczuk.

pl1
Następnego dnia dla uczestników projektu zorganizowano wycieczkę po Chełmie. Ukraińscy studenci podziwiali bazę naukowo-techniczną PWSZ. Studenci mają tam do dyspozycji innowacyjne osiągnięcia w dziedzinie inżynierii i budowy maszyn. W laboratorium są różnorodne środki do praktyki: od lasera, który rozcina żelazo wodą, do robo-rąk i drukarek. Również studenci niektórych kierunków mają możliwość trenowania lotów na samolotach Centrum Lotniczego PWSZ. «W 55-tysięcznym mieście funkcjonuje jedna z trzech w Polsce szkół wyższych, gdzie kształcą przyszłych pilotów. Podziwialiśmy czystość, porządek wewnątrz i na zewnątrz, a także wysoki poziom bezpieczeństwa. Tereny szkoły i jej okolic stale są patrolowane przez wojsko, ponieważ właśnie tam odbywają się szkolenia wojskowe» ‒ opowiedział Jurij Fuc.
W tym samym dniu studenci zwiedzili Chełmskie Podziemia Kredowe, kilka świątyń i zabytków.
Trzeci dzień okazał się najbardziej owocny: każda strona projektu zaprezentowała swoje uniwersytety i miasta, opowiedziała o tradycjach i zwyczajach swoich krajów.
Projekt «Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości» ma na celu tworzenie programu komputerowego poświęconego polskiej i ukraińskiej kulturze, który stanowiłby zbiór wiedzy o szczególnych cechach obu narodów, pomógłby określić to, co jest dla nas wspólne, a czym się różnimy. Ogólnie przygotowano około 400 pytań z wariantami odpowiedzi w języku polskim i ukraińskim. Jest to komputerowy test, za pomocą którego każdy chętny będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę o Polsce i Ukrainie lub zdobyć nową. Materiał został podzielony na cztery grupy: personalia, historia, ciekawostki i kultura.
Pod koniec wizyty studenci z Ukrainy zwiedzili zamek w Zamościu, gdzie obejrzeli film 3D o historii tego zabytku.
Projekt «Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości» jest organizowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

 

Jarosław FENKO

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: