Stara Huta – moja mała ojczyzna. Praca nad projektem

Tomasz Kałuski, Stara Huta (Bukowina)

img_1301

Czym jest dla mnie miejsce, w którym się urodziłem? Czy rozumiem znaczenie słów: ojczyzna, kraj rodzinny, ziemia ojczysta? Czym jest dla mnie mała ojczyzna?

Te pojęcia próbowali zgłębić uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej działającej przy TKP im. Jana Pawła II w Starej Hucie (Krasnoszorze) na Bukowinie w ramach projektu „Stara Huta – moja mała ojczyzna”.

Uczniowie w wieku od 11 do 15 lat dzielnie zabrali się do wykonania postawionego przed nimi zadania. A owocem projektu miał być plakat wykonany w dowolnej technice (kolaż, aplikacja, rysunek itp.). Pracując w trzech grupach, uczniowie próbowali zrozumieć tak złożone pojęcia kulturowe, jak ojczyzna, ziemia rodzinna, mała ojczyzna. W tym celu na lekcji wykorzystano materiały analizy prof. Anny Wierzbickiej  pt.”Słownik kluczem do historii i kultury” oraz informacje z polskich słowników, encyklopedii i stron internetowych. Uczniowie zebrali ponadto wiadomości dotyczące historii naszej wsi oraz jej tradycji i kultury.

Rezultatem zebranych materiałów historyczno-kulturowych, refleksji  na temat małej ojczyzny stały się wspaniałe plakaty uczniów.

img_1335 img_1327

img_1342 img_1338

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: