Spotkania w Żytomierzu z Konsultantem projektu „Biało-czerwone ABC…”

Zytomierz_ECJP_116 marca  w Żytomierzu w ramach projektu „Biało-czerwone ABC…” w „Szkole wiedzy o Polsce” odbyło się spotkanie z konsultantem projektu Panem doktorem Jerzym Kowalewskim. Tematem spotkania były pytania dotyczące  egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego jako obcego.

Wśród obecnych – ok. 30 osób – były obecne Pani Prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej Natalia Kostecka-Iszczuk, nauczycielki języka polskiego oraz wszyscy ci, którzy chcą dokumentalnie potwierdzić swoją znajomość języka polskiego.

Egzamin certyfikaсyjny składa się z 5 części – audycji, gramatyki, rozumienia tekstu pisanego, pisania oraz mówienia. Pan dr Kowalewski przydzielił sporo uwagi pisaniu i mówieniu. Uczniowie odkryli dla siebie jak poprawnie  pisać zaproszenia, pozdrowienia, życzenia, ogłoszenia, podania oraz listy i opowiadania. Warto pamiętać, iż przy napisaniu tekstu liczy się nie tylko poprawność gramatyczna, ale również  bardzo ważne są ortografia, styl oraz kompozycja tekstu, jak logicznie i sensownie ułożyć tekst.

Zytomierz_ECJP_2Druga część wykładu była poświęcona mówieniu.  Pan dr nauczył zasadom poprawnego opisu fotografii, wypowiedzi na wybrany temat oraz jak sobie poradzić przy przedstawieniu sytuacji komunikacyjnej.

Półtorej godziny minęły bardzo szybko. „Teraz już wszystko rozumiem! To jest bardzo proste”, – powiedziała Klara Mycjuk, która od niedawna uczy się języka polskiego i chce zdawać egzamin certyfikacyjny.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za wspieranie oświaty polskiej na Ukrainie, Panu Doktorowi za poświęcony czas i udzieloną pomoc w przygotowaniu do egzaminu,  a uczniom życzymy powodzenia!

Dyrektor Szkoły wiedzy o Polsce
Irena Zagładźko

Szkoła wiedzy o Polsce przy ŻOMPO Związek Szlachty Polskiej jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: