Seminarium dla nauczycieli języka polskiego z Żytomierszczyzny

Zytomierz_225 listopada 2014 roku w Instytucie Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej w Żytomierzu odbyło się kolejne seminarium dla nauczycieli – polonistów z obwodu żytomierskiego.

Tematem tegorocznego spotkania była: „Wspólna twórcza praca nauczyciela i uczniów w rozwoju komunikatywnej kompetencji”. Na seminarium zaproszono jednego z najlepszych specjalistów od oświaty polskiej na Ukrainie – Jerzego Kowalewskiego, doktora filologii polskiej, wykładowcę na Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franka we Lwowie. Pana Jerzego dobrze znają w środowisku nauczycielskim, chociażby dzięki Zytomierz_1licznym podręcznikom do nauki języka polskiego, których on jest autorem.

Jerzy Kowalewski wygłosił wykład na temat: „Globalizacja nauczania języka polskiego – szansą dla Ukrainy?”. Ten bardzo aktualny temat wywołał żywą dyskusję wśród nauczycieli, w trakcie której każdy z uczestników seminarium miał możliwość wyrazić swoją opinię, oraz podzielić  się własnym  doświadczeniem.

Druga część seminarium odbyła się w gimnazjum humanistycznym № 23, gdzie też odbywa się nauczanie  języka polskiego. Pedagog Wiktoria Wachowska Zytomierz_4przeprowadziła reprezentacyjną lekcję w siódmej klasie na temat „Powstanie Warszawskie – oczami dzieci”. Chociaż ten temat nie należy do najłatwiejszych, lecz nauczycielka w sposób dostępny i zrozumiały wprowadziła uczniów w  odległe czasy II wojny światowej, jednocześnie przypominając, że Ukraina w chwili obecnej  też znajduje się w dość trudnej sytuacji, kiedy w jej wschodniej części giną nie tylko dorośli, ale także i dzieci. W trakcie lekcji wykorzystano ciekawe oraz innowacyjne metody nauczania.

Każdy uczestnik seminarium otrzymał materiały metodyczne, podręczniki oraz poszerzył  zakres swojej wiedzy. Organizatorem seminarium była pani Mirosława Starowierow – przewodnicząca Związku Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny.

Źródło: www.wizyt.net

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: