Scenariusz lekcji zintegrowanej w 1 klasie (język polski, plastyka, matematyka) „Lala Eli”

Tatiana Bagajewa, Lwów

Scenariusz lekcji zintegrowanej w 1 klasie

(język polski, plastyka, matematyka)

„Lala Eli”

img_7762 img_7769

 

Opracowała T.Bagajewa, nauczyciel klas początkowych

Temat lekcji: „Lala Eli” Utrwalenie litery L l

(lekcja zintegrowana: język polski, plastyka, matematyka)

Cele:

 • Utrwalenie litery L l na podstawie wyrazów lala, Ela;
 • utrwalenie nawyków analizy i syntezy dźwiękowej oraz wzrokowo – słuchowej wyrazów z poznanymi literami;
 • utrwalanie pojęć: sylaba, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera;
 • rozwijanie umiejętności układania zdań do obrazków;
 • kształtowanie umiejętności recytatorskich;
 • nauka tworzenia i czytania sylab z poznanych liter oraz odczytywania zdań wspieranych rysunkami;
 • rozwijanie komunikatywnych umiejętności oraz kształcenie umiejętności konstruowania wypowiedzi na podany temat;
 • utrwalenie wiedzy o figurach geometrycznych (koło, prostokąt; kwadrat; trójkąt);
 • rozwijanie nawyków i umiejętności plastycznych.

Uczeń:

 • zna litery a, o, i, e, y, u, ó, l
 • odróżnia samogłoski i spółgłoski, potrafi modelować schematy dźwiękowo – literowe wyrazów;
 • rozumie pojęcia: sylaba, głoska, litera;
 • układa do obrazków i ustala kolejność wydarzeń;
 • wypowiada się na wybrany temat;
 • czyta sylaby i zdania wspierane rysunkami;
 • rozpoznaje figury geometryczne: koło, prostokąt; kwadrat, trójkąt;
 • projektuje i wykonuje lalkę z figur geometrycznych;
 • uczestniczy w pracy zbiorowej.

 

Materiały dydaktyczne:

 

 • Czochra I.Tarkowska „Mój pierwszy elementarz” – Warszawa, 1999
 • Wystawa zdjęć „Lala nie tylko dla Eli”
 • Tekst wiersza M.Kownackiej”Lalki”
 • Figury geometryczne z papieru kolorowego, klej, kartoniki, flamastry
 • Nagranie pt. „Porcelanowe laleczki” (zabawa muzyczno – ruchowa)

 

 

Przebieg lekcji

 

 1. Recytacja przez dzieci wiersza M.Kownackiej „Lalki” (załącznik). Wprowadzenie tematu lekcji.
 2. Omówienie historyjki obrazkowej z podręcznika „Lala Eli”. Wypowiedzi uczniów na temat sytuacji przedstawionych na ilustracji.
 3. Ćwiczenia analizy i syntezy dźwiękowej oraz wzrokowo – słuchowej wyrazu lala i wyrazów fotel, klej.

Modelowanie przez uczniów schematów dźwiękowo – literowych wyrazów. Odróżnianie samogłosek i spółgłosek oraz oznaczanie ich prostokątami odpowiedniego koloru. Zastąpienie niebieskich i czerwonych prostokątów odpowiednimi literami.

 

 1. Czytanie kolejnych sylab: lo, lę, lu, li, la, le, lą
 2. Odczytywanie zdań wspieranych rysunkami: Sukienka lali. Ela czesze lalę.

 

Przerywnik lekcyjny . Zabawa muzyczno – ruchowa pt. „Porcelanowe laleczki”

 1. Opowiadanie nauczyciela:

– Historia lalki jest częścią historii człowieka od najdawniejszych czasów.

Pierwsze lalki były wykonane w sposób bardzo prosty z gliny, kości, drewna. Ale już starożytni Grecy i Rzymianie robili lalki posiadające ruchome nogi i ręce  oraz zdejmowane części garderoby.

Czasy nowożytne – początek fabrycznej produkcji lalek. Wykonywano je z drewna(najczęściej sosnowego), wosku, porcelany. Sprzedawano także zestawy zabawkowych ubranek, bucików, biżuterii itp.

Plastik, guma – materiały, które zastosowują się we współczesnym przemyśle lalkarskim. A lalki szmaciane szyte były od wieków, często to właśnie szmaciana lalka stawała się pierwszą i najbardziej ukochaną zabawką małego dziecka.

 

 1. Korelacja z plastyką, matematyką: wykonywanie układanki lalki z figur geometrycznych (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt).
 2. Omówienie i podsumowanie

Pogadanka na temat ulubionych zabawek.Wypowiedzi uczniów ukierunkowane pytaniami nauczyciela:

– Czy można samodzielnie wykonać zabawkę?

– Z jakich materiałów można robić zabawki?

– Jakie czynności wykonujemy robiąc zabawki?

 

 

 

 

Załącznik

 

 

Maria Kownacka

LALKI

 

O, to nie są żarty wcale,

Ela ma dwanaście lalek:

A ta pierwsza lala_

spiewa — tralalala…

a ta druga

ślicznie mruga,

a tej trzeciej

warkocze się plecie,

a ta czwarta?

czupryna obdarta!

Ta niegrzeczna piąta

nie wychodzi z kąta.

Ta murzynka szósta

ma czerwone usta,

a ta siódma, krakowianka,

ma sukienkę po kolanka,

a ta ósma kudłata,

a dziewiąta woła: „tata”,

a dziesiąta woła: „mama”,

jedenasta chodzi sama,

a dwunasta ze szmatki

jest najmilsza u matki.

 

 

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: